Kalendář výstav
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty

Vstupné a Program

Elegance / Regiony České republiky / Narcis
11. - 14. dubna 2024
Výstaviště Lysá nad Labem
otevřeno čt-ne 9:00 - 17:00 hodin
vstupenky

Natura Viva
23. - 26. května 2024
Výstaviště Lysá nad Labem
otevřeno čt-ne 9:00 - 17:00 hodin
info vstupné

Lázeňský veletrh / Senior / Květy
20. - 23. června 2024
Výstaviště Lysá nad Labem
otevřeno čt-ne 9:00 - 17:00 hodin
info vstupné

Domov a Teplo / Jiřinkové slavnosti / Národní výstava bonsají a suiseki
6. - 8. září 2024
Výstaviště Lysá nad Labem
otevřeno čt-ne 9:00 - 17:00 hodin

Při zakoupení vstupenky si Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o. vyhrazuje právo.
V prostoru konání Akce je držitel vstupenky povinen dodržovat Provozní rád, pokyny Pořadatele a pořadatelské služby. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštevníku, pokud budou způsobeny nezákonným nebo jinak nevhodným chováním držitele vstupenky, či ostatních přítomných osob. Z důvodu ochrany návštevníku a jiných osob podílejících se na Akci je držitel vstupenky povinen v prostoru konání Akce na případnou žádost pořadatelské služby předložit identifikační průkaz. Pořadatel a jiné oprávněné osoby si vyhrazují právo jakéhokoliv záznamu Akce. V případe zhotovení fotografických a jiných záznamu během Akce, nebo v souvislosti s ní, dává majitel této vstupenky souhlas k jejich použití bez nároku finanční náhrady. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.