Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰

Historie výstaviště

Vznik ojedinělého soukromého subjektu, kterým je výstaviště v Lysé nad Labem, sahá do roku 1994. V tomto roce došlo k otevření areálu, který vznikl na pozemcích bývalého zahradnictví v těsné blízkosti vlakového nádraží. 23. září 1994 byla přestřižena slavnostní páska na 1. ročníku celostátní výstavy Kůň, které se zúčastnilo 72 komerčních vystavovatelů, vystaveno bylo 94 koní a výstavu celkově zhlédlo 24 360 návštěvníků. K dispozici byla výstavní hala o rozloze 2 160 m2 a 15 000 m2 venkovních výstavních ploch. Původní kalendář výstav obsahoval šest výstavních titulů: výstavu Kůň, podzimní a jarní etapu výstavy Zemědělec, Polabské vánoční trhy a odborné výstavy Řemesla a Stavitel.
V roce 1999 došlo k rozšíření krytých výstavních ploch. 17. září byla slavnostně otevřena, opět při výstavě Kůň, nová dvoupodlažní výstavní hala, která navýšila počet vnitřních výstavních prostor na 5 100 m2.
Posledním mezníkem zdejšího areálu je postavení multifunkční výstavní haly C, která byla slavnostně otevřena 20. září 2013 za přítomnosti ministra zemědělství Miroslava Tomana.
Areál výstaviště se tak stal nejmodernějším veletržním komplexem v České republice.

Současnost

Výstaviště v Lysé nad Labem pořádá výstavy s regionálním, celorepublikovým a mezinárodním dosahem. Výstavy myslivosti, rybářství a včelařství Natura Viva a výstava Exotika jsou největší svého druhu v České republice a výstava Kůň je nejstarší výstavou koní a všeho, co ke koním patří, ve střední Evropě. Areál výstaviště je umístěn v těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží na hlavní třídě směřující do centra města. Výstavní haly na sebe navazují a tvoří ucelený komplex budov, které jsou plně vytápěny, klimatizovány, osvětleny, vybaveny přípojnými místy na elektrickou přípojku i vodu a odpad. Nedílnou součástí všech hal je wi-fi připojení a rozhlas po celém areálu. Venkovní plochy jsou zadlážděny zámkovou dlažbou a rozděleny do dvou úrovní. Hala A2 je vhodná k pořádání nejen výstavních akcí, ale i k různým konferencím či společenským událostem v podobě plesů, tanečních a divadelních představení. Multifunkční hala C nabízí možnosti uspořádání velkých koncertů a sportovních akcí s kapacitou do 3 000 diváků.

OPZ 97 VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013028

Projekt je zaměřený na rozvoj odborných znalostí a dovedností pracovníků společnosti. Tento rozvoj se uskuteční zajištěním potřebným školením či kurzy, jejichž cílem bude zvýšit odbornost jednotlivých zaměstnanců. Pracovníci tímto zvýší svůj odborný potenciál, který je nezbytný pro trh práce z důvodů technologických pokroků. Příčinou realizací projektu je také důvod, že je malý zájem zaměstnanců se dále vzdělávat a zvyšovat svou kvalifikaci. Doba realizace projektu je od 1.10.2019 do 30.9.2021.

Cílem projektu je zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a snížení nesouladu mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. Cílem je také pomoc pracovníkům přizpůsobovat se změnám v dnešní pokročilé době. Pomocí školení v určitých oblastech se dosáhne potřebného vyplnění pracovních míst a zvýší se tak efektivita práce a docílí se průběžné rozšiřování podnikání společnosti.

Výstupem projektu bude celkové výšení znalostí a dovedností zaměstnanců. Zaměstnanci dosáhnou požadovaných znalostí pomocí školení a kurzů, ze který budou pracovníci odborně vzdělaní a kvalifikováni a zvýší tak své pracovní dovednosti. Zvýší se také kvalifikační úroveň pracovní síly s požadavky trhu práce.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Fotogalerie