Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰

Informace pro vystavovatele

VAROVÁNÍ !!!

Již delší dobu je společnost Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r. o., upozorňována svými partnery – vystavovateli, že jsou oslovováni jistými zahraničními společnostmi, které jim nabízejí inzerci na webových portálech či jiných reklamních médiích - v „největší on-line databázi výstav a veletrhů na světě“. Z formulace oslovení vyplývá, že výstaviště v Lysé nad Labem poskytlo za tímto účelem údaje o svých vystavovatelích, adresy, telefony, e-maily, nebo dokonce, že na této činnosti participuje.

Upozorňujeme naše partnery, že se zmíněnými aktivitami nemá Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r. o., nic společného a důrazně varujeme před podobnými nekalými praktikami, které poškozují jméno naší společnosti a mohou podnikatelům, kteří se neuváženě do uvedené inzerce přihlásí, přinést nemalé finanční problémy.

VAROVÁNÍ PRO CHOVATELE DROBNÉHO ZVÍŘECTVA !!!

Opět jsme byli upozorněni, že někteří chovatelé dostali do svých schránek dopis, který nabádá k vyplnění formuláře a zaslání částky cca 1 200,-€. V žádném případě nevyplňovat formulář a neposílat peníze na uvedený účet!!! Jediné, co můžeme doporučit je, zaslat odpovědní zásilku, kterou hradí adresát, zcela prázdnou zpět. Společnost, která provádí tuto nekalou praktiku tak bude muset zaplatit poštovné.