Kalendář výstav
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
Veletrh pro lidi, kteří nezůstávají sedět doma; 24. ročník celostátní výstavy uměleckých prací seniorů v okruzích ruční práce a literární práce.

Senior - šikovné ruce našich seniorů 2024

20. - 22. června 2024 09:00 - 17:00 · 23. června 2024 09:00 - 16:00 · Výstaviště Lysá nad Labem
Senior - šikovné ruce našich seniorů 2024 Aktuality Doprovodný program Seznam vystavovatelů Pro vystavovatele Otevírací doba a vstupné Informace pro vystavovatele Vyhlášení soutěže šikovné ruce

Výstava Senior je především o síle a odhodlání překonávat překážky a žít plnohodnotný život navzdory postižení, či vyššímu věku a právě tím dokáže oslovit úplně každého.
V odborné části výstavy najdou návštěvníci nabídku pomůcek a služeb pro různé druhy handicapů, zdravotní poradny a odborné semináře. Prezentovat se budou zařízení sociální péče všech typů a rovněž tu budou vystavovatelé se zbožím nezbytným pro každodenní život. Lidí, kteří potřebují pomoci, ať z důvodu věku, fyzického či psychického postižení, tak z důvodu sociálního handicapu, bude stále přibývat. A protože specializovaných akcí pro tento segment obyvatelstva je jako šafránu, předpokládáme, že výstava Senior se bude i nadále rozvíjet.

Šikovné ruce našich seniorů
Naprosto výjimečná výstava rukodělných prací ze soutěže Šikovné ruce našich seniorů se uskuteční již po čtyřiadvacáté. Okruhy činností jsou ruční práce a literární práce. Víc jak tři a půl tisíce výstavních exponátů, které zaplní celou výstavní halu, se jistě setká se stejným nadšením návštěvníků, jako ve všech předchozích ročnících. Připravujeme rovněž atraktivní doprovodný program.

Aktuality

Soutěž o wellness pobyt

Každý návštěvník zde ke vstupence na náš trojlístek výstav Květy,** Lázně** a Senior obdrží kupon do soutěže o wellness pobyt. Vyplněný kupon může odevzdat ve stánku Lázní Poděbrady a účastnit se tak losování o pobyt pro 2 osoby na 1 noc v hodnotě 7.380,-Kč. Součástí pobytu je volný vstup do bazénu a wellness a hotelová snídaně.

víc
Doprovodný program SENIOR 2024

Co jsme si pro Vás letos připravili?

• Výstavu ručních prací seniorů
• Poradenství ve stáncích Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce, Krajského úřadu Středočeského kraje, domovů seniorů, pečujících rodin, terénních sociálních a zdravotních služeb, hospicové péče
• Poradenství jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb
• Programy pro pečující rodiny
• Ukázky různých technik a řemesel
• Doprovodné programy s hudbou po celou dobu výstavy
• Výstavu výtvarných prací dětí všech věkových kategorií


Čtvrtek 20. 6. 2024

10.00 hala C slavnostní zahájení výstavy
hala A Šikovné ruce našich seniorů - výstava prací seniorů, ukázky technik a řemesel, výtvarné práce dětí, poradenství ve stáncích MPSV, ÚP, KÚ, terénních služeb, pro pečující rodiny včetně pomůcek do domácnosti.
K poslechu i tanci zahraje vaše oblíbené písničky hudba pod vedením Luboše Jeníka z Poděbrad.

11.00 – 13.00 hala A2 setkání poskytovatelů sociálních služeb Středočeského kraje pod záštitou ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečky, Mgr. Petry Peckové, hejtmanky Středočeského kraje a Mgr. Martina Hrabánka, radního pro oblast sociálních věcí Středočeského kraje, ve spolupráci s Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.
Diskutovat na aktuální otázky v oblasti sociálních služeb a sociální práce budou:
Mgr. Šárka Jelínková – náměstkyně člena vlády
Mgr. Bc. Emilie Kalová – ředitelka Odboru inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce
Mgr. Pavla Karmelitová – vedoucí Odboru sociálních věcí KÚSK
Jakub Šlajs, DiS. – vedoucí oddělení metodiky a koncepce odboru sociálních věcí KÚSK
Bc. Jan Chuchler – vedoucí oddělení ekonomiky v sociální oblasti KÚSK

13.10 – 14.00 hala A slavnostní předání ceny Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova


Pátek 21. 6. 2024
hala A Šikovné ruce našich seniorů - výstava prací seniorů, ukázky technik a řemesel, výtvarné práce dětí, poradenství ve stáncích MPSV, ÚP, KÚ, terénních služeb, pro pečující rodiny včetně pomůcek do domácnosti.
K poslechu i tanci zahraje vaše oblíbené písničky hudba pod vedením Luboše Jeníka z Poděbrad.

10.00 – 11.30 hala A2 I. část slavnostního vyhlášení soutěže s doprovodným programem

hudební vystoupení Jožky Šmukaře

13.00 – 14.30 hala A2 II. část slavnostního vyhlášení soutěže s doprovodným programem
předání zvláštních cen:
• cena ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečky
• ocenění hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové
• cena radního Středočeského kraje Mgr. Martina Hrabánka
• cena Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
• cena České asociace pečovatelské služby
• cena Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. – pořádající organizace
hudební vystoupení Magdy Malé a Bohuše Matuše


Sobota 22. 6. 2024 hala A – Den pro pečující rodiny

hala A Šikovné ruce našich seniorů - výstava prací seniorů, ukázky technik a řemesel, výtvarné práce dětí, poradenství ve stáncích MPSV, ÚP, KÚ, terénních služeb, pro pečující rodiny.
K poslechu i tanci zahraje vaše oblíbené písničky Kapela ESO pod vedením Míly Hartmana.

9.45 vystoupení Souboru country tanců při SPCCH Poděbrady
10.00 Proč se věnujeme pečujícím rodinám? - „Společně pečovat zvládneme“
10.30 Jaké byly moje začátky? - příběhy pečujících rodin
11.00 vystoupení Souboru country tanců při SPCCH Poděbrady
11.10 - 12.10 panelová diskuze - Nejste na to sami
zástupci MPSV, Krajského úřadu, Úřadu práce, psycholog, sociální pracovník, právník, odborník na ošetřovatelskou péči
12.20 předání certifikátů absolventům projektu „Společně pečovat zvládneme“
13.00 – 15.00 setkání svépomocné skupiny pečujících v poradenském stánku pro pečující
Poradenský stánek pro pečující
• k dispozici Vám bude psycholog, sociální pracovník, právník, odborník na ošetřovatelství
• v tréninkové místnosti s polohovacím lůžkem a pohyblivou figurínou si můžete vyzkoušet, jak ošetřovat osobu se sníženou pohyblivostí nebo osobu upoutanou na lůžko a seznámit se s různými druhy pomůcek, které pomáhají při zajištění kvalitní péče


**Neděle 23. 6. 2024 **

hala A Šikovné ruce našich seniorů - výstava prací seniorů, ukázky technik a řemesel, výtvarné práce dětí, poradenství ve stáncích MPSV, ÚP, KÚ, terénních služeb, pro pečující rodiny.
K poslechu i tanci zahraje vaše oblíbené písničky Kapela ESO pod vedením Míly Hartmana.

10.00 – 13.00 hala A tvořivé dílničky pro děti, malování na obličej
13.00 – 15.00 hala A vyhodnocení Dětské výtvarné soutěže s doprovodným programem,
předání ceny radního Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu

Bublinová show Jakuba Rajdla


Bližší informace Vám podá Věra Součková na tel.: 775 760 777

víc

Otevírací doba

čtvrtek 20. června 09:00 - 17:00
pátek 21. června 09:00 - 17:00
sobota 22. června 09:00 - 17:00
neděle 23. června 09:00 - 16:00

Vstupenky

Běžné vstupné (dospělí): 150 Kč
Snížené vstupné (Děti do 15 let, studenti, 65+, ZTP): 120 Kč
Vstupenka platí také na výstavy Lázeňský veletrh 2024 a Květy 2024
Koupit vstupenky

Akce ve stejném termínu

Partneři výstavy

Mediální partneři

Manažer výstavy

Radka Vojtíšková

E-mail: vojtiskova@vll.cz
Mobil: 724 395 810