Kalendář výstav
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
SENIOR - ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ · 20. – 23. června 2024

Vyhlášení soutěže šikovné ruce

SENIOR - ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ Aktuality Informace pro vystavovatele Vyhlášení soutěže šikovné ruce Program 2024 Záštity Otevírací doba a vstupné

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s.

vyhlašuje XXIV. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení


Vítejte v soutěži “Šikovné ruce našich seniorů”, která je určena pro uživatele terénních sociálních služeb, kluby důchodců a ostatní seniorské skupiny (STP, SPCCH, Sdružení Parkinson a další), domovy pro seniory a pro seniory žijící v domácnostech. Cílem soutěže je motivovat seniory k činnostem na zadané téma, podpořit jejich talent a umožnit jim prezentovat své práce ostatním.

Práce účastníků soutěže budou prezentovány na Výstavišti v Lysé nad Labem během celorepublikové výstavy Senior – Šikovné ruce našich seniorů, která se uskuteční ve dnech 20. - 23. 6. 2024.

Soutěží se v činnostech ruční práce a literární práce.


Vyhlášení soutěže Šikovné ruce našich seniorů – ruční práce

Do soutěže budou zařazeny ruční práce seniorů vytvořené dle jejich vlastní fantazie z různých druhů materiálů i různými technikami, jako například vyšívání, háčkování, pletení nebo práce ze dřeva, kovu, hlíny, papíru, výrobky ze suchých květin a plodů a dalších materiálů.
Neposílejte práce, které byly vystaveny v minulých letech.
Expozici ručních prací nedoplňujte fotografiemi.


Přihlášku do soutěže a seznam prací zašlete nejpozději do 24. 5. 2024:
elektronicky (preferujeme) na e-mail souckova@centrum-podebrady.info
písemně na adresu Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s., Masarykova 1102, 289 22 Lysá nad Labem
osobně na adresu organizace v Lysé nad Labem nebo v Poděbradech.

Vystavovatelé přivezou své výrobky na Výstaviště v Lysé nad Labem v pondělí 17. 6. 2024, kde jim bude od 9 hod vyhrazena výstavní plocha, na které si své výrobky mohou naaranžovat sami nebo za pomoci naší aranžérky, která dohlíží na celkový vzhled výstavy.
Každá práce musí být označena štítkem se jménem autora, názvem organizace, případně adresou. Abychom předešli záměně prací, je třeba štítek umístit tak, aby jej nebylo možno z práce odstranit (přišít, přilepit na rubové straně). Pro organizace, které si aranžují práce samy a samy označují štítky, přikládáme v příloze vzor, který používáme pro jednotné označení všech prací. Pokud bude třeba, vyrobíme popisky přímo na výstavišti při aranžování. Doporučujeme také viditelně označit krabice, ve kterých jsou výrobky převáženy.
Po telefonické dohodě s paní Součkovou lze výrobky přivézt nebo zaslat poštou předem tak, aby byly nejpozději do 11. 6. 2024 na středisku Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s., v Lysé nad Labem, Masarykova 1102. Jejich vystavení zajistíme sami.

Po skončení výstavy v neděli 23. 6. 2024 po 17. hodině nebo v pondělí 24. 6. 2024 si každý vystavovatel své práce převezme zpět.

Soutěž bude vyhodnocena v těchto kategoriích:
• Pečovatelská služba – PS
• Kluby důchodců – KD
• Senioři jednotlivci – J
• Domovy pro seniory – DS
• Hobby – H

Dne 19. 6. 2024 bude přizvána hodnotící komise, která vyhodnotí nejlepší práce k ocenění.


Vyhlášení soutěže Šikovné ruce našich seniorů – literární práce

Téma: „Jak jsem udělal ostudu“ nebo „Příroda je elixír mládí“
Kategorie: próza – max. dvě literární práce, každá do tří stran textu (povídka, fejeton, vyprávění…)
poezie – max. tři básně
V záhlaví každé práce uveďte název díla a Vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, věk, adresu). Posílejte pouze prostý text, bez obrázků či grafického zpracování. Práce přesahující stanovený rozsah a formu budeme nuceni vyřadit. Nepoužívejte jako název díla téma soutěže.

Literární práce s přihláškou zašlete nejpozději do 24. 5. 2024:
elektronicky (preferujeme) ve formátu word na e-mail souckova@centrum-podebrady.info
Do názvu souboru použijte své příjmení a jméno vcelku (např. NovákováEva, u druhé práce NovákováEva2).
písemně na adresu Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s., Masarykova 1102,
289 22 Lysá nad Labem. Jednotlivci, kteří nemají jinou možnost, mohou literární práce napsat čitelně rukou.
osobně na adresu organizace v Lysé nad Labem nebo v Poděbradech.

Literární práce budeme prezentovat na výstavě Šikovné ruce našich seniorů, případně na našich internetových stránkách po skončení výstavy. Pokud nechcete zveřejnit práci na internetových stránkách, uveďte tuto skutečnost v přihlášce.
Odborná porota v čele se spisovatelem Janem Řehounkem (člen Obce Spisovatelů, Klubu autorů literatury pro děti a mládež a Klubu literatury faktu) vybere tři nejlepší práce, které budou oceněny.


Každý vystavovatel zašle do 24. 5. 2024:
• Přihlášku do soutěže
• Seznam prací
Pokud soutěžíte ve více kategoriích – stačí 1 přihláška a 1 společný seznam prací, na kterém budou vypsáni tvůrci a jejich ruční práce + práce literární. Toto platí i pro organizace.
• Souhlas se zpracováním osobních údajů – předejte společně s přihláškou nebo při předání prací. Práce budou označeny štítkem, kde bude uvedeno jméno autora, město, kategorie, věk vystavovatele pouze nad 80 let s jeho souhlasem. Domovy pro seniory a pečovatelské služby jsou správci údajů, proto si souhlasy vystavujících ponechají ve svém zařízení.
• Pokud bude na soutěžní práci vyobrazená jiná osoba (fotografie, kresba, malba), je nutné přiložit také čestné prohlášení o souhlasu této osoby se zveřejněním.

Upozorňujeme účastníky soutěže, že z výstavy budou pořizovány filmové a fotografické záznamy. Aby byly splněny podmínky GDPR, zavazujeme se, že vysloví-li návštěvník nesouhlas s fotografováním či filmováním své osoby, budeme jeho soukromí respektovat.

Dne 21. 6. 2024 bude všem vystavovatelům umožněn vstup na celé výstaviště zdarma.
Výstavní plocha bude pro účastníky zdarma. Soutěže se můžou účastnit senioři ve věku nad 60 let.

Slavnostní vyhodnocení soutěže s předáním cen ve všech kategoriích se uskuteční v pátek 21. 6. 2024 od 10 hod v hale C areálu Výstaviště, Zvláštní ocenění budou předána ve 13 hod rovněž v hale C areálu Výstaviště. Autoři oceněných prací obdrží osobní pozvánku. Na tento den jsou srdečně zváni všichni účastníci soutěže i ostatní zájemci (bezbariérový přístup po celém výstavišti, možnost využít služby asistenta, možnost prohlídky všech pavilonů, občerstvení, k poslechu i tanci živá hudba).

Doprovodný program bude upřesněn.

Těšíme se na prezentaci všech prací a setkání s Vámi v Lysé nad Labem.

Organizátor soutěže:
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s.
Masarykova 1102, 289 22 Lysá nad Labem
 325 551 353 775 760 777
vedoucí střediska Bc. Věra Součková
e-mail: souckova@centrum-podebrady.info


Kontakt na ředitelství:
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s.
nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady
 325 626 352, 778 411 966
asistentka Renata Kurelová
www.centrum-podebrady.info (v záložce Magazín jsou k dispozici přihlášky, seznam prací, čestné prohlášení, souhlas se zpracováním osobních údajů a další informace o soutěži)

Kontakt na Výstaviště v Lysé nad Labem:
Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o.
Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem
 724 395 810
manažer výstavy Radka Vojtíšková
e-mail: vojtiskova@vll.cz, www.vll.cz