Kalendář výstav
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
SENIOR - ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ · 20. – 23. června 2024

Doprovodný program SENIOR 2024

Aktualita vydána 13. 6. 2024 v 09:59
SENIOR - ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ Aktuality Doprovodný program Seznam vystavovatelů Pro vystavovatele Otevírací doba a vstupné Informace pro vystavovatele Vyhlášení soutěže šikovné ruce

Co jsme si pro Vás letos připravili?

• Výstavu ručních prací seniorů
• Poradenství ve stáncích Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce, Krajského úřadu Středočeského kraje, domovů seniorů, pečujících rodin, terénních sociálních a zdravotních služeb, hospicové péče
• Poradenství jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb
• Programy pro pečující rodiny
• Ukázky různých technik a řemesel
• Doprovodné programy s hudbou po celou dobu výstavy
• Výstavu výtvarných prací dětí všech věkových kategorií


Čtvrtek 20. 6. 2024

10.00 hala C slavnostní zahájení výstavy
hala A Šikovné ruce našich seniorů - výstava prací seniorů, ukázky technik a řemesel, výtvarné práce dětí, poradenství ve stáncích MPSV, ÚP, KÚ, terénních služeb, pro pečující rodiny včetně pomůcek do domácnosti.
K poslechu i tanci zahraje vaše oblíbené písničky hudba pod vedením Luboše Jeníka z Poděbrad.

11.00 – 13.00 hala A2 setkání poskytovatelů sociálních služeb Středočeského kraje pod záštitou ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečky, Mgr. Petry Peckové, hejtmanky Středočeského kraje a Mgr. Martina Hrabánka, radního pro oblast sociálních věcí Středočeského kraje, ve spolupráci s Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.
Diskutovat na aktuální otázky v oblasti sociálních služeb a sociální práce budou:
Mgr. Šárka Jelínková – náměstkyně člena vlády
Mgr. Bc. Emilie Kalová – ředitelka Odboru inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce
Mgr. Pavla Karmelitová – vedoucí Odboru sociálních věcí KÚSK
Jakub Šlajs, DiS. – vedoucí oddělení metodiky a koncepce odboru sociálních věcí KÚSK
Bc. Jan Chuchler – vedoucí oddělení ekonomiky v sociální oblasti KÚSK

13.10 – 14.00 hala A slavnostní předání ceny Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova


Pátek 21. 6. 2024
hala A Šikovné ruce našich seniorů - výstava prací seniorů, ukázky technik a řemesel, výtvarné práce dětí, poradenství ve stáncích MPSV, ÚP, KÚ, terénních služeb, pro pečující rodiny včetně pomůcek do domácnosti.
K poslechu i tanci zahraje vaše oblíbené písničky hudba pod vedením Luboše Jeníka z Poděbrad.

10.00 – 11.30 hala A2 I. část slavnostního vyhlášení soutěže s doprovodným programem

hudební vystoupení Jožky Šmukaře

13.00 – 14.30 hala A2 II. část slavnostního vyhlášení soutěže s doprovodným programem
předání zvláštních cen:
• cena ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečky
• ocenění hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové
• cena radního Středočeského kraje Mgr. Martina Hrabánka
• cena Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
• cena České asociace pečovatelské služby
• cena Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. – pořádající organizace
hudební vystoupení Magdy Malé a Bohuše Matuše


Sobota 22. 6. 2024 hala A – Den pro pečující rodiny

hala A Šikovné ruce našich seniorů - výstava prací seniorů, ukázky technik a řemesel, výtvarné práce dětí, poradenství ve stáncích MPSV, ÚP, KÚ, terénních služeb, pro pečující rodiny.
K poslechu i tanci zahraje vaše oblíbené písničky Kapela ESO pod vedením Míly Hartmana.

9.45 vystoupení Souboru country tanců při SPCCH Poděbrady
10.00 Proč se věnujeme pečujícím rodinám? - „Společně pečovat zvládneme“
10.30 Jaké byly moje začátky? - příběhy pečujících rodin
11.00 vystoupení Souboru country tanců při SPCCH Poděbrady
11.10 - 12.10 panelová diskuze - Nejste na to sami
zástupci MPSV, Krajského úřadu, Úřadu práce, psycholog, sociální pracovník, právník, odborník na ošetřovatelskou péči
12.20 předání certifikátů absolventům projektu „Společně pečovat zvládneme“
13.00 – 15.00 setkání svépomocné skupiny pečujících v poradenském stánku pro pečující
Poradenský stánek pro pečující
• k dispozici Vám bude psycholog, sociální pracovník, právník, odborník na ošetřovatelství
• v tréninkové místnosti s polohovacím lůžkem a pohyblivou figurínou si můžete vyzkoušet, jak ošetřovat osobu se sníženou pohyblivostí nebo osobu upoutanou na lůžko a seznámit se s různými druhy pomůcek, které pomáhají při zajištění kvalitní péče


**Neděle 23. 6. 2024 **

hala A Šikovné ruce našich seniorů - výstava prací seniorů, ukázky technik a řemesel, výtvarné práce dětí, poradenství ve stáncích MPSV, ÚP, KÚ, terénních služeb, pro pečující rodiny.
K poslechu i tanci zahraje vaše oblíbené písničky Kapela ESO pod vedením Míly Hartmana.

10.00 – 13.00 hala A tvořivé dílničky pro děti, malování na obličej
13.00 – 15.00 hala A vyhodnocení Dětské výtvarné soutěže s doprovodným programem,
předání ceny radního Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu

Bublinová show Jakuba Rajdla


Bližší informace Vám podá Věra Součková na tel.: 775 760 777