Kalendář výstav
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰

Přednáška pro zemědělce na veletrhu Zemědělské techniky 2023

Aktualita vydána 13. 9. 2023 v 13:20
Hlavní stránka výstavy Aktuality Seznam vystavovatelů

Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR jsme pro vás připravili přednášku na veletrhu Zemědělské techniky.
⏰pátek 6. 10. 2023 od 10:00 hod
Téma přednášky: Implementace agroenvironmentálně-klimatických opatření v rámci Strategického plánu SZP.
AEKO je jedno ze stěžejních plošných opatření ve Strategickém plánu pro Společnou zemědělskou politiku České republiky na programové období 2023–2027. AEKO je poměrně rozsáhlý komplex různě zaměřených intervencí, jejichž podmínky jsou navrženy tak, aby motivovaly zemědělce k ochraně a zlepšení životního prostředí při hospodaření na zemědělské půdě. Podmínky AEKO reagují zejména na úbytek druhové početnosti rostlin i živočichů a špatný stav půd (vodní a větrná eroze, acidifikace, dehumifikace a utužení). Svým nastavením intervence AEKO chrání a zlepšují všechny složky životního prostředí, krajinu a její vlastnosti, přírodní zdroje, půdu a biologickou rozmanitost.