Kalendář výstav
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰

SVOZ přihlášených ptáků

Hlavní stránka výstavy Aktuality Katalog Mistrovství KPEP SVOZ přihlášených ptáků

SVOZ PTÁKŮ NA MISTROVSTVÍ KPEP 2023 V LYSÉ NAD LABEM

Na akci Mistrovství KPEP bodovaných ptáků v Lysé nad Labem organizuje KPEP v součinnosti s VLL svoz přihlášených ptáků.
Svoz bude organizován na dvou trasách, vždy s odborným doprovodem, zcela zdarma.
Tento garant (odborný doprovod) svozu při příjmu ptáků převezme vytištěnou přihlášku, kterou jste zaslali do stanoveného termínu garantovi kategorie v Lysé, a ptáky v bodovacích klecích nebo transportkách, které budou nezaměnitelně označeny tak, aby bylo možno identifikovat jednotlivé transportky a klece s danou přihláškou. Dále chovatel předá veterinární osvědčení dokládající zdravotní stav ptáků a obdrží potvrzení o převzetí ptáků, které potvrdí doprovodu podpisem.
Vzhledem k délce transportu vybavte své ptáky krmivem a vodou/ovocem.
Za welfare ptáků při transportu ručí garant, při úhynu ptáka bude předán na veterinární vyšetření, které rozhodne o příčině. V případě úhynu kvůli chybě při transportu bude majiteli poskytnuta náhrada dle obvyklých cen daného druhu dle soudního znalectví. V jiném případě není náhrada poskytována.
Pokud Vám z nějakého důvodu nevyhovuje čas předání uvedený v itineráři vybrané trasy, lze se domluvit s garantem místa na předání dříve.


Trasa 1:
23.10.2023 Klatovy – Lysá nad Labem
Odborný doprovod: Petr Šperl – mobil 602 465 935
Klatovy, Podhůrecká 234 – garant Petr Šperl – mobil 602 465 935
Čas předání 8:00 – 10:00.

Trasa 2:
22.10.2023 Opava – Olomouc – Brno – Hradec Králové – Lysá nad Labem
Odborný doprovod: Josef Markytán – mobil 773 056 006
Opava, Vrchní 34, 747 05 – garant Eduard Honka – mobil 723 277 396
Čas předání 8:00 – 9:00
Olomouc – Parkoviště obchodu Hruška, Chvalkovická 88 - garant Luboš Veselý – mobil 739 910 203
Čas předání 11:00 – 11:30
Brno – Prokešova 8, 643 00 Brno – Chrlice- garant Václav Blažek –mobil 606 503 985
Čas předání 13:00 – 14:00
Hradec Králové – Rozběřice 53, 503 12 Všestary - garant Jiří Vojtěch – mobil 603 881 884
Čas předání 17:00 – 18:00

ROZVOZ ptáků po skončení akce NENÍ REALIZOVÁN, chovatelé si ptáky vyzvednou osobně nebo pověří zástupce.