Kalendář výstav
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
JARNÍ ZEMĚDĚLEC A VELETRH ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY · 20. - 24. března 2024 09:00 - 17:00

Soutěž v pojídaní Chilli

Aktualita vydána 12. 3. 2024 v 13:29
JARNÍ ZEMĚDĚLEC A VELETRH ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY Aktuality Záštita Informace pro vystavovatele Otevírací doba a vstupné Doprovodný program Seznam vystavovatelů

Přihláška do soutěže v pojídání chilli - Jarní Zemědělec 2024 výstaviště Lysá nad Labem
Termín akce: sobota 23. 3. 2024 od 13:30 do 14:30hodin

Přihláška

Soutěž proběhne v rámci akce Jarní Zemědělec v sobotu 23. 03. 2024 ve výstavišti Lysá nad Labem.

Soutěž je 10 - 15 kolová, vyřazovací systémem “last man standing” Soutěžícím jsou servírovány pokrmy dle jednotlivých kol, pro postoupení do dalšího kola je třeba sníst celý pokrm a jeho snězení oznámit zvednutím ruky, nebo verbálním potvrzením moderátorovi.

Soutěžící, který chce skončit to jasně oznámí pořadateli, dle svých aktuálních možností. Ze soutěže je také automaticky vyřazen ten, kdo neudrží obsah žaludku, nestihne sníst pokrm v časovém limitu, případně se napije připravené “brzdy” (sklenice mléka)

Organizátor si vyhrazuje možnost v posledním kole rozhodnout systémem “náhlá smrt”, tedy ten kdo dřív sní předložený pokrm, vyhrává.

Vyplněním a odesláním formuláře souhlasíte s pravidly soutěže a se zpracováním vašich osobních údajů. Data nebudou předána dalším stranám a zároveň nebudou uchovávána po dobu delší, než je nezbytně nutné.
Každý má právo zažádat o odstranění těchto dat na e-mailové adrese: info@palito.cz

K soutěžnímu stolu může zasednout pouze registrovaný soutěžící, starší 18 let.
Během soutěže není povoleno konzumovat jiné potraviny než přidělené pořadatelem, výjimkou jsou nápoje neobsahující laktózu a tvrdý alkohol. Účast na soutěži není vhodná pro osoby se špatným zdravotním stavem. Účastník se zříká jakékoli odpovědnosti pořadatele za případnou zdravotní či duševní újmu způsobenou pálivostí soutěžních pokrmů, je si plně vědom povahy těchto pokrmů a bere na sebe plnou odpovědnost. Zároveň účastník přebírá odpovědnost za případné škody, které způsobí v důsledku požití těchto pokrmů. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

START SOUTĚŽE BUDE upřesněn.

VÝHERCI OBDRŽÍ HODNOTNÉ CENY.

Garanti akce

Palíto - Experti na chilli