Kalendář výstav
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰

Králičí hop při výstavě Jarní Zemědělec

Aktualita vydána 6. 3. 2019 v 06:59
Hlavní stránka výstavy Aktuality Záštita Informace pro vystavovatele Otevírací doba a vstupné Doprovodný program Seznam vystavovatelů

Český svaz chovatelů – Klub Králičí hop ve spolupráci s Výstavištěm Lysá nad Labem pořádá závod v králičím hopu

Termín: 23.3.2019
Místo konání: Výstaviště Lysá nad Labem, hala A2


Akce bude probíhat při výstavě Jarní Zemědělec 2019 v samostatné hale.
Závod bude zařazen mezi kvalifikační na MČR 2020.

Jarní Zemědělec má již padesáté pokračování největší zahrádkářské, zahradnické a zemědělské události, představuje pádný důkaz o všeobecné oblibě této akce mezi všemi odborníky i širokou veřejností. Vystavovatelé představí široký sortiment jarních květin, osiv, stromků, keřů, postřiků a zahradnických pomůcek, doplněných o zemědělskou a zahradní techniku.

Doprovodný program: Jezdecký festival 2019
Polabský motýl (aranžérská soutěž)
Kulinářský festival

Vyhlášené disciplíny:
Rovinná dráha lehká (max. 25 startů)
Rovinná dráha střední
Rovinná dráha těžká
Rovinná dráha elitní
Skok vysoký – poč.výška 50cm
Skok daleký – poč.délka 80cm
Parkur lehký (max. 25 startů)
Parkur střední
Parkur těžký
Parkur elitní
Předpokládáme maximálně celkem 250 startů.
Parametry závodní dráhy: povrch koberec, rozloha 25x10m
Předpokládáme závod ve dvou drahách, starty dle Dánského stylu (rozcvičení, start v jedné dráze, start v druhé dráze). Skok vysoký a skok daleký předpokládáme také ve dvou drahách.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit program i limity závodů podle aktuální situace.
Limity závodů:
Časový limit i maximální čas běhů parkuru a rovinné dráhy bude stanoven rozhodčím a zveřejněn vždy před vyhlášeným během ve startovní listině. Počáteční výška skoku vysokého je 50cm, počáteční délka skoku dalekého je 80cm.
Jarní pohár Zemědělce získává dvojice, která získá nejlepší ocenění v rovinné dráze a parkuru (bodování prvních 10 králíků) - bude určen podle součtu obou závodů. Započítávány budou dvojice ze všech výkonnostních tříd. V případě rovnosti bodů získává Pohár dvojice soutěžící v nejvyšší výkonnostní kategorii.


Ustájení králíků: v klecích majitele, pořadatel ubytování nezajišťuje

Veterinární podmínky:
Všichni závodící králíci se musí prokázat platným Očkovacím průkazem nebo Veterinárním potvrzením, ze kterého je zřejmé, že byli nejméně 3 týdny před závodem vakcinováni proti myxomatóze (nebude striktně vyžadováno vzhledem k ročnímu období) a moru králíků (RHD) a jsou podle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny v imunitě proti těmto nákazám. Veterinární prohlídkou před začátkem soutěže musí projít všichni startující králíci. Králíci, u nichž by byl shledán nevhodný zdravotní stav, nebudou vpuštěni do prostoru výstaviště!

Předpokládaný program:

Registrace a přejímka králíků: 7,00 – 8,00 hod
Slavnostní zahájení: 8,00 hod
Rovinná dráha: 8,00 – 11,00
Skok vysoký: 11,00 – 12,00
Skok daleký: 12,00 – 13,00
Parkur: 13,30 – 16,00
Vyhlášení výsledků: 16,30 – 17,00


Rozhodčí:
Barbora Kohoutová, Nikol Šváchová, Petra Vojtová, Viktoria Gallie, Lada Šípová, Erika Melušová, Miroslav Hajný
(změna rozhodčích vyhrazena)

Startovné:
Každý první start závodníka ………………………………………………………………………………………………… 100,-Kč
Kterýkoliv další start závodníka se stejným nebo jiným králíkem ………………………………………… 70,-Kč

Startovné zasílejte na účet 94-1056380297 / 0100, teprve po připsání částky startovného na účet bude přihláška přijata. Platba v hotovosti na místě bude možná pouze pro zahraniční účastníky!

Zasílání přihlášek:

Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu: sipovalada@gmail.com, přihlašování bude pravděpodobně nutné přes portál KKH. O tomto budou všichni závodníci informováni v průběhu přihlašování.

Uzávěrka přihlášek: 15.3.2019 nebo bude ukončena naplněním maximálního počtu startujích ( v lehkých třídách).

Přihláška bude přijata teprve po zaplacení startovného na účet 94-1056380297 / 0100,
Variabilní symbol = telefonní číslo uvedené v přihlášce, do zprávy pro příjemce uveďte jméno závodníka. Platby zasílejte nejpozději do data uzávěrky přihlášek.

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku z důvodu překročení maximálního počtu startů v dané disciplíně (lehká třída RD, lehká třída P). Uvědomí o tom vždy závodníka písemně. Před závodem bude zveřejněna startovní listina.

Souhlas s pravidly závodu

Všichni soutěžící jsou povinni se na závodech řídit platným Soutěžním řádem ČSCH-KKH, který je k dispozici na webových stránkách klubu KKH (www.kralicihop.eu ).
Dále se všichni soutěžící zavazují k tomu, že budou plně nápomocni při přípravě závodní dráhy apod.
Seznámení s těmito podmínkami a svoji vůli řídit se jimi stvrzují soutěžící odesláním svých Přihlášek k závodům.
Přístup na závody
Závodníci a pomocníci dostanou vstupní list, který jim volný vstup na výstaviště, nejpozději však do 9,00 hodin ráno v den závodu. Na pozdější příjezd nebude brán zřetel a závodníci si budou platit vstupné samostatně.