Kalendář výstav
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
EXOTIKA · 25. – 28. října 2024

Pro chovatele

EXOTIKA Aktuality Informace pro vystavovatele Pro chovatele Otevírací doba a vstupné

Výstavní podmínky výstavy EXOTIKA
Účast jednotlivců a klubů na propagační části výstavy je podmíněna dohodou s garanty jednotlivých expozic. Dohodou a vystavením živých exponátů dává jednotlivec či klub zároveň souhlas s uveřejněním jména, příjmení, emailu a telefonního čísla v katalogu výstavy, zároveň vystavovatel ručí za zdravotní způsobilost vystavených exemplářů dle platné legislativy v gesci SVS ČR.
PROPAGAČNÍ ČÁST:

bažanti, vodní ptáci, holoubci - hala B
e-mail: aves@mybox.cz
Zbyněk Laube tel.: 723 568 103

exotické ptactvo – hala C
e-mail: ladislav.zoha@seznam.cz
Ladislav Žoha tel. 732 483 540

terarijní živočichové, savci – hala C
e-mail: manytoba@seznam.cz
Antonín Hnízdil tel: 603 281 112Zvířata se přijímají na výstavu po dohodě vystavovatele s jednotlivými garanty. Zvířata z výstavy se vydávají nejdříve v den skončení výstavy po 15 hodině. Manažer výstavy určí držitele čestných cen za každou výše uvedenou část výstavy, které budou předána vystavovatelům na slavnostním večeru konaném při výstavě EXOTIKA daného roku. Pro vystavovatele, kteří nebudou přítomni, budou ceny předány těsně před skončením výstavy.PRODEJ PTACTVA

Tento prodej a jeho obsah je zaštiťován pod garancí KPEP pouze pro vystavovatele daného ročníku výstavy EXOTIKA a Mistrovství ČR, přičemž si KPEP za uvedené služby ponechává 10% ze smluvní ceny ptáka. Pořadatelé výstavy mají výjimku z povinnosti platit uvedených 10%. Cena je určena při přejímce zvířat do prodeje, odsouhlasena a podepsána majitelem a po celou dobu prodeje viditelně umístěna na prodejním místě. Při přejímce ptáků vystavovatel doloží patřičné dokumenty – CITES a VZETÍ DO EVIDENCE, pokud to je na konkrétní druh vyžadováno.
Podrobnosti si zájemce z řad vystavovatelů domluví s garantem prodeje:

Josef Markytán tel: 773 056 006

PRODEJNÍ STÁNEK KPEP JE UMÍSTĚN V HALE A2.
PRODEJNÍ PTÁCI JSOU UMÍSTĚNI V BODOVACÍCH KLECÍCH DLE TĚCHTO PODMÍNEK:
TYP I. 30-34x15-16x29 1ks agapornis, 2ks andulka, neoféma, 4ks - drobní exoti do velikosti holoubka diamantového
TYP II. 45x22x38 2ks - rosela, p.zpěvavý, p.senegalský, pyrura, špaček, střední holoubci, kardinál
TYP III. 49x22x44 2ks - krátkoocasí papoušci do velikosti p. kapský, (větší dvířka) žako liber., malí amazoňané
2ks - dlouhoocasí papoušci do velikosti alexandr malý, pap. červenokřídlý, kouřový, r. penant
ostatní do velikosti cca 40cm
Typ IV. 60x28x59 2ks - amazoňan, žako, p. královský, menší druhy zoborožců, arassariů
a podobně - do velikosti cca 50cm (velká dvířka)


PRODEJ AKVA - TERA

Zajišťují garanti a vystavovatelé v jednotlivých halách, klasický burzovní stolní prodej není přípustný! Zájemci si mohou zakoupit regulérní vystavovatelskou plochu.