Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰

Obecná pravidla soutěží na FB profilu Výstaviště Lysá nad Labem

16. 9. 2019 13:27

Všeobecná pravidla k soutěžím na Facebooku společnosti Výstaviště Lysá nad Labem.

Pořadatelem soutěží na FB profilu Výstaviště Lysá nad Labem je:
Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.
Se sídlem: Masarykova 1727, Lysá nad Labem 289 22
IČO: 43144390 DIČ: CZ43144390

(Dále jen VLL)

•Každý uživatel může v rámci každé jedné soutěže soutěžit pouze jednou (jedním soutěžním komentářem). V případě vložení více komentářů pořadatel akceptuje pouze první komentář. (Bez jeho dalších úprav.)
•Výherce dostane informace/termín k předání či zaslání výhry/ceny. Pokud výherce nebude do stanoveného termínu (písemně reagovat) – výhra se přenáší na dalšího v pořadí/náhradního výherce.
•Soutěžící potvrzuje, že je vlastníkem vložených soutěžních komentářů (a soutěžních fotografií, obrázků a dalších děl).
•VLL (organizátor soutěže) použije osobní údaje soutěžících jen pro účely předání výhry.
•Výhru nemůže získat ten, kdo má v adrese stejné jméno, jako v soutěžním příspěvku.
•V případě podezření na podvodné jednání/například je pořadatel oprávněn vyloučit soutěžícího ze soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže (např. prodloužení, zkrácení nebo ukončení soutěže), přičemž změna je účinná okamžikem jejího vyhlášení u příslušného příspěvku.

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Své informace soutěžící poskytují organizátorovi soutěže a nikoliv provozovateli sociálních sítí Facebook a Instagram. Společnost Facebook je osvobozena od závazků každým účastníkem.

Účastníku soutěže nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru v soutěži. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

16. 9. 2019 Lysá nad Labem

Fotogalerie