Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰

PRVOMÁJOVÝ TRH ZVÍŘAT

neděle 1. května 2022
TRH ZVÍŘAT - EXOTICKÝCH I DOMÁCÍCH prodej fauny, flóry a chovatelských potřeb
Hlavní stránka výstavy Aktuality CENÍK TRHU PROVOZNÍ ŘÁD TRHU OCHRANA ZVÍŘAT AKVA OCHRANA ZVÍŘAT TERA OCHRANA ZVÍŘAT EXOTIČTÍ PTÁCI OCHRANA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

TRH ZVÍŘAT- EXOTICKÝCH I DOMÁCÍCH
prodej fauny, flóry a chovatelských potřeb
TRH slouží k setkání chovatelů a pěstitelů a ke směně, prodeji a vystavování exotických rostlin, exotických ptáků, akvarijních a terarijních živočichů, sbírkových přírodnin, chovatelských a pěstitelských potřeb, krmiv a odborné literatury.
V oddělené části výstaviště bude připraven prostor pro prodej, nákup či výměnu drobných domácích zvířat - drůbeže, vodní drůbeže, holubů, králíků.
Akce je pro veřejnost otevřena od 8:00 do 13:00 v HALE C, případně ve venkovních prostorách a dalších halách.
KUPUJÍCÍ PLATÍ POUZE VSTUPNÉ, PRODEJCI POUZE STŮL!!!
NA AKCI JE ZÁKAZ VSTUPU PSŮ!

ROZHODNUTÍ - Stanovení veterinárních podmínek pro drůbež
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též KVS SVS pro Středočeský kraj) jako správní orgán příslušný podle § 47 odst.(4) a (7) a § 49 odst.(1) písm.k) zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o žádosti pořadatele svodu Výstaviště Lysá nad Labem IČO 43144390 doručené dne 15.5.2020, v souladu s § 67 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Pro konání akce – svod drůbeže hrabavé i vodní, holubů, exotických ptáků, savců, plazů, králíků
Název akce: TRH ZVÍŘAT- EXOTICKÝCH I DOMÁCÍCH
Místo konání: Výstaviště Lysá nad Labem
Pořadatel: Výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova 1727, Lysá nad Labem, 289 22
Kontaktní osoba (adresa, tel., fax, e-mail): Ladislav Žoha (manažer výstavy), tel. 724 395 806
Datum konání: 20.6.2020
se stanovují tyto veterinární podmínky:
Veterinární podmínky pro konání svodu hrabavé drůbeže a bažantů:

 1. Pro hrabavou drůbež a bažanty starší 18 týdnů musí být vystaveno soukromým veterinárním lékařem zdravotní potvrzení, ve kterém je uvedeno, že:
  a) hrabavá drůbež byla v posledních 3 dnech před přemístěním na svod klinicky vyšetřena a nejeví příznaky onemocnění,
  b) v období 6 měsíců před konáním svodu byla vakcinována proti Newcastleské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny. V potvrzení musí být uvedeno: datum poslední vakcinace, název vakcíny a číslo šarže.
 2. Drůbež z chovů povinně registrovaných v ústřední evidenci musí být vyšetřena na salmonelu v souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace.
 3. Mláďata hrabavé drůbeže a bažantů, která ještě nedosahují věku pro provedení vakcinace, musí být doprovázena zdravotním potvrzením o provedené vakcinaci v rodičovském hejnu vydaným soukromým veterinárním lékařem.
 4. Veterinární přejímku provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel.
 5. Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení veterinární přejímky seznam chovatelů, kteří vystavují zvířata. Tento seznam musí obsahovat následující údaje:
  − jméno, název, adresa a sídlo chovatele
  − registrační číslo hospodářství (pokud je přiděleno)
  − počet zvířat
  − v případě zahraničních zvířat číslo veterinárního osvědčení a zemi původu zvířat
  Pořadatel tento seznam uchová po dobu jednoho roku.
 6. Zvířata, která neprošla ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí zúčastnit svodu.
 7. Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu vyčištěny a dezinfikovány.
 8. Dopravní prostředky a zařízení, které byly využity k přepravě hospodářských zvířat na svod, musí být po vyložení zvířat vyčištěny a dezinfikovány.
 9. Státní veterinární dozor provede Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj inspektorát v Nymburce, (Východní 1109/10, Poděbrady, 290 01, tel.: 325 625 610, e-mail: insp.nb.kvss@svscr.cz).
  Rozhodnutí str. 2 z 2
  Veterinární podmínky pro konání svodu vodní drůbeže:
 10. Vodní drůbež starší 18 týdnů musí být doprovázena zdravotním potvrzením, které vystavuje soukromý veterinární lékař, a ve kterém je uvedeno, že vodní drůbež byla v posledních 3 dnech před přemístěním na svod klinicky vyšetřena a nejeví příznaky onemocnění.
 11. Veterinární přejímku provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel.
 12. Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení veterinární přejímky seznam chovatelů, kteří vystavují zvířata. Tento seznam musí obsahovat následující údaje:
  − jméno, název, adresa a sídlo chovatele
  − registrační číslo hospodářství (pokud je přiděleno)
  − počet zvířat
  − v případě zahraničních zvířat číslo veterinárního osvědčení a zemi původu zvířat
  Pořadatel tento seznam uchová po dobu jednoho roku.
 13. Zvířata, která neprošla ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí zúčastnit svodu.
 14. Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu vyčištěny a dezinfikovány.
 15. Dopravní prostředky a zařízení, které byly využity k přepravě hospodářských zvířat na svod, musí být po vyložení zvířat vyčištěny a dezinfikovány.
 16. Státní veterinární dozor provede Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj inspektorát v Nymburce, (Východní 1109/10, Poděbrady, 290 01, tel.: 325 625 610, e-mail: insp.nb.kvss@svscr.cz).

Fotogalerie

Partneři výstavy

Mediální partneři

Manažer výstavy

Ladislav Žoha

E-mail: zoha@vll.cz
Mobil: 724 395 806