Kalendář výstav
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty

Obchodní podmínky pro prodej online vstupenek

na webu vll.cz

Výstaviště Lysá nad Labem, s.r.o. (dále jen „provozovatel“) vydává tyto obchodní podmínky pro nákup a použití online vstupenek prostřednictvím webové stránky vll.cz (dále jen „web“).

 1. Obecná ustanovení
  1.1 Tyto obchodní podmínky upravují nákup online vstupenek pro veřejné a odborné akce pořádané na výstavišti v Lysé nad Labem.
  1.2 Koupí online vstupenky zákazník souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
 2. Nákup vstupenek
  2.1 Vstupenky jsou k dispozici k nákupu prostřednictvím webu.
  2.2 Nákupem vstupenky zákazník potvrzuje, že se seznámil s informacemi o akci, včetně data a místa konání.
  2.3 Platba za vstupenky je možná elektronicky prostřednictvím platebních metod uvedených na webu.
  2.4 Po úspěšné platbě je vstupenka zákazníkovi doručena elektronicky na uvedený email.
 3. Vrácení vstupenek
  3.1 Vstupenky zakoupené online jsou konečné a nelze je vrátit.
  3.2 V případě zrušení nebo významné změny programu akce se podmínky vrácení řídí platnou legislativou České republiky.
 4. Odpovědnost
  4.1 Provozovatel neručí za škody vzniklé v důsledku nedostatečného připojení k internetu, technických problémů při nákupu nebo za škody způsobené třetími osobami.
  4.2 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu programu akce, místa jejího konání, nebo na zrušení akce bez předchozího upozornění.
 5. Závěrečná ustanovení
  5.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od data jejich zveřejnění na webu a mohou být kdykoliv změněny nebo doplněny provozovatelem.
  5.2 Jakékoli spory vyplývající z těchto obchodních podmínek budou řešeny příslušným soudem v České republice a podle právního řádu České republiky.

  Datum zveřejnění: 26. 3. 2024