Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰

CENÍK TRHU

Hlavní stránka výstavy Aktuality CENÍK TRHU PROVOZNÍ ŘÁD TRHU Ochrana zvířat AKVA Ochrana zvířat TERA Ochrana zvířat exotičtí ptáci Ochrana domácích zvířat

CENÍK TRHU

KUPUJÍCÍ PLATÍ POUZE VSTUPNÉ, PRODEJCI POUZE STŮL!!!

HALA C - vstup VCHOD JIH (Čapkova ulice), pro parkující v areálu pak vstup bočním vstupem do haly
VSTUPNÉ PRO NÁVŠTĚVNÍKY: 60,- Kč

PARKOVNÉ 50,- Kč – do naplnění kapacity výstaviště, další možnost parkování v ulicích a plochách města Lysá nad Labem ( ceny dle sazebníku města)

PRONÁJEM PRODEJNÍCH MÍST PRO PRODEJCE:

Přihlášky a objednávky přímo na email zoha@vll.cz nebo SMS na telefon 724 395 806.

POZOR POZOR POZOR!!!
Vzhledem k aktuální situaci jsou stanoveny veterinární podmínky pro konání svodu hrabavé drůbeže a bažantů, křepelek a vodní drůbež:

Pro hrabavou drůbež a bažanty starší 18 týdnů musí být vystaveno soukromým veterinárním lékařem zdravotní potvrzení, ve kterém je uvedeno, že:
a) hrabavá drůbež byla v posledních 3 dnech před přemístěním na svod klinicky vyšetřena a nejeví příznaky onemocnění,
b) v období 6 měsíců před konáním svodu byla vakcinována proti Newcastleské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny. V potvrzení musí být uvedeno: datum poslední vakcinace, název vakcíny a číslo šarže.
Drůbež z chovů povinně registrovaných v ústřední evidenci musí být vyšetřena na salmonelu v souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace.
Mláďata hrabavé drůbeže a bažantů, která ještě nedosahují věku pro provedení vakcinace, musí být doprovázena zdravotním potvrzením o provedené vakcinaci v rodičovském hejnu vydaným soukromým veterinárním lékařem.
Dopravní prostředky a zařízení, které byly využity k přepravě hospodářských zvířat na svod, musí být po vyložení zvířat vyčištěny a dezinfikovány.
Veterinární podmínky pro konání svodu vodní drůbeže:
Vodní drůbež starší 18 týdnů musí být doprovázena zdravotním potvrzením, které vystavuje soukromý veterinární lékař, a ve kterém je uvedeno, že vodní drůbež byla v posledních 3 dnech před přemístěním na svod klinicky vyšetřena a nejeví příznaky onemocnění.
BEZ SPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK NEBUDETE VPUŠTĚNI DO PROSTOR TRHU NA VÝSTAVIŠTI!