Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰

ÚNOROVÝ TRH ZVÍŘAT

sobota 5. února 2022
ÚNOROVÝ TRH ZVÍŘAT - EXOTICKÝCH I DOMÁCÍCH prodej fauny, flóry a chovatelských potřeb
Hlavní stránka výstavy Aktuality CENÍK TRHU PROVOZNÍ ŘÁD TRHU Ochrana zvířat AKVA Ochrana zvířat TERA Ochrana zvířat exotičtí ptáci Ochrana domácích zvířat

ÚNOROVÝ TRH ZVÍŘAT- EXOTICKÝCH I DOMÁCÍCH
prodej fauny, flóry a chovatelských potřeb
TRH slouží k setkání chovatelů a pěstitelů a ke směně, prodeji a vystavování exotických rostlin, exotických ptáků, akvarijních a terarijních živočichů, sbírkových přírodnin, chovatelských a pěstitelských potřeb, krmiv a odborné literatury.
V oddělené části výstaviště bude připraven prostor pro prodej, nákup či výměnu drobných domácích zvířat - drůbeže, vodní drůbeže, holubů, králíků.
Akce je pro veřejnost otevřena od 8:00 do 13:00 v HALE C, případně ve venkovních prostorách a dalších halách.
KUPUJÍCÍ PLATÍ POUZE VSTUPNÉ, PRODEJCI POUZE STŮL!!!
NA AKCI JE ZÁKAZ VSTUPU PSŮ!
Přihlášky a objednávky přímo na email zoha@vll.cz nebo SMS na telefon 724 395 806.

POZOR POZOR POZOR!!!
Vzhledem k aktuální situaci jsou stanoveny veterinární podmínky pro konání svodu hrabavé drůbeže a bažantů, křepelek a vodní drůbež:

 1. Pro hrabavou drůbež a bažanty starší 18 týdnů musí být vystaveno soukromým veterinárním lékařem zdravotní potvrzení, ve kterém je uvedeno, že:
  a) hrabavá drůbež byla v posledních 3 dnech před přemístěním na svod klinicky vyšetřena a nejeví příznaky onemocnění,
  b) v období 6 měsíců před konáním svodu byla vakcinována proti Newcastleské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny. V potvrzení musí být uvedeno: datum poslední vakcinace, název vakcíny a číslo šarže.
 2. Drůbež z chovů povinně registrovaných v ústřední evidenci musí být vyšetřena na salmonelu v souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace.
 3. Mláďata hrabavé drůbeže a bažantů, která ještě nedosahují věku pro provedení vakcinace, musí být doprovázena zdravotním potvrzením o provedené vakcinaci v rodičovském hejnu vydaným soukromým veterinárním lékařem.
 4. Dopravní prostředky a zařízení, které byly využity k přepravě hospodářských zvířat na svod, musí být po vyložení zvířat vyčištěny a dezinfikovány.
  Veterinární podmínky pro konání svodu vodní drůbeže:
 5. Vodní drůbež starší 18 týdnů musí být doprovázena zdravotním potvrzením, které vystavuje soukromý veterinární lékař, a ve kterém je uvedeno, že vodní drůbež byla v posledních 3 dnech před přemístěním na svod klinicky vyšetřena a nejeví příznaky onemocnění.

  BEZ SPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK NEBUDETE VPUŠTĚNI DO PROSTOR TRHU NA VÝSTAVIŠTI!

Fotogalerie

Manažer výstavy

Ladislav Žoha

E-mail: zoha@vll.cz
Mobil: 724 395 806