Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰

ÚNOROVÝ TRH ZVÍŘAT

sobota 5. února 2022
ÚNOROVÝ TRH ZVÍŘAT - EXOTICKÝCH I DOMÁCÍCH prodej fauny, flóry a chovatelských potřeb
Hlavní stránka výstavy Aktuality CENÍK TRHU PROVOZNÍ ŘÁD TRHU Ochrana zvířat AKVA Ochrana zvířat TERA Ochrana zvířat exotičtí ptáci Ochrana domácích zvířat

ÚNOROVÝ TRH ZVÍŘAT- EXOTICKÝCH I DOMÁCÍCH
prodej fauny, flóry a chovatelských potřeb
TRH slouží k setkání chovatelů a pěstitelů a ke směně, prodeji a vystavování exotických rostlin, exotických ptáků, akvarijních a terarijních živočichů, sbírkových přírodnin, chovatelských a pěstitelských potřeb, krmiv a odborné literatury.
V oddělené části výstaviště bude připraven prostor pro prodej, nákup či výměnu drobných domácích zvířat - drůbeže, vodní drůbeže, holubů, králíků.
Akce je pro veřejnost otevřena od 8:00 do 13:00 v HALE C, případně ve venkovních prostorách a dalších halách.
KUPUJÍCÍ PLATÍ POUZE VSTUPNÉ, PRODEJCI POUZE STŮL!!!
NA AKCI JE ZÁKAZ VSTUPU PSŮ!
Přihlášky a objednávky přímo na email zoha@vll.cz nebo SMS na telefon 724 395 806.

Veterinární podmínky pro konání svodu hrabavé drůbeže a bažantů:

 1. Pro hrabavou drůbež a bažanty starší 18 týdnů musí být vystaveno soukromým
  veterinárním lékařem zdravotní potvrzení, ve kterém je uvedeno, že:
  a) hrabavá drůbež byla v posledních 3 dnech před přemístěním na svod klinicky
  vyšetřena a nejeví příznaky onemocnění,
  b) v období 6 měsíců před konáním svodu byla vakcinována proti Newcastleské
  chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny.
  V potvrzení musí být uvedeno: datum poslední vakcinace, název vakcíny a číslo
  šarže.
 2. Drůbež z chovů povinně registrovaných v ústřední evidenci musí být vyšetřena na
  salmonelu v souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace.
 3. Mláďata hrabavé drůbeže a bažantů, která ještě nedosahují věku pro provedení
  vakcinace, musí být doprovázena zdravotním potvrzením o provedené vakcinaci
  v rodičovském hejnu vydaným soukromým veterinárním lékařem.
 4. Veterinární přejímku provede dne 5.2.2022 v 7:00 hodin soukromý veterinární lékař,
  kterého zajistí provozovatel (MVDr. Hector Sebastian Franco Ibarrola, KVL 6616).
 5. Provozovatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení veterinární přejímky
  seznam chovatelů, kteří vystavují zvířata. Tento seznam musí obsahovat následující
  údaje:
  − jméno, název, adresa a sídlo chovatele
  − registrační číslo hospodářství (pokud je přiděleno)
  − počet zvířat
  − v případě zahraničních zvířat číslo veterinárního osvědčení a zemi původu zvířat
  Provozovatel tento seznam uchová po dobu jednoho roku.
 6. Zvířata, která neprošla ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí
  zúčastnit svodu.
 7. Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu
  vyčištěny a dezinfikovány.
 8. Dopravní prostředky a zařízení, které byly využity k přepravě hospodářských zvířat na
  svod, musí být po vyložení zvířat vyčištěny a dezinfikovány.
 9. Státní veterinární dozor provede Krajská veterinární správa Státní veterinární správy
  pro Středočeský kraj - inspektorát Nymburk (Východní 1109/10, Poděbrady 290 01,
  tel.: 325 625 610, e-mail: insp.nb.kvss@svscr.cz).
  Veterinární podmínky pro konání svodu vodní drůbeže:
 10. Vodní drůbež starší 18 týdnů musí být doprovázena zdravotním potvrzením, které
  vystavuje soukromý veterinární lékař, a ve kterém je uvedeno, že vodní drůbež byla
  v posledních 3 dnech před přemístěním na svod klinicky vyšetřena a nejeví příznaky
  onemocnění.

  BEZ SPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK NEBUDETE VPUŠTĚNI DO PROSTOR TRHU NA VÝSTAVIŠTI!

Fotogalerie

Manažer výstavy

Ladislav Žoha

E-mail: zoha@vll.cz
Mobil: 724 395 806