Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČR

středa 28. – sobota 31. října 2020
Otevřené mistrovství ČR v bodovacích soutěžích exotického ptactva všech kategorií
Hlavní stránka výstavy Aktuality VÝSTAVNÍ TŘÍDY Katalog Mistrovství ČR SVOZ a ROZVOZ přihlášených ptáků

Výstavní podmínky:
Soutěž je vyhlášená pro všechny bez rozdílů státní nebo klubové příslušnosti s vlastními odchovy kroužkovanými kroužky předepsané velikosti. (další značení je nepřípustné). Platné i pro udělení titulu Mistr ČR.
Posuzuje se dle národních standardů. Posuzovatele deleguje KPEP ve spolupráci se Sborem posuzovatelů ČSCH.
ZÁSTUPCE MANAŽERA VÝSTAVY pro HALU A2: Josef Markytán tel: 773 056 006
Rozdělení výstavy pro vyplnění přihlášek dle výstavních tříd:
Kategorie:
D barevný kanár (vystavuje se ročník 2020)
o sk. D1 lipochromoví
o sk. D2K melaninoví
o sk. D2N neklasicky melaninoví

Garant kategorie:
Vladimír Jaroš - tel. 602 730 427
e-mail: vladimir.jaros@hotmail.com
Svetozar Tsvetanov, Jiří Tichý

E postavový kanár (vystavuje se ročník 2020)
o sk. EA kadeřaví
o sk. EB postojoví
o sk. EC figurální
o sk. ED chocholatí
o sk. EE kreslení

     Garant kategorie:
      Vladimír Jaroš - tel. 602 730 427
      e-mail: vladimir.jaros@hotmail.com
      Svetozar Tsvetanov, Jiří Tichý

F drobné exotické ptactvo (vystavují se ročníky 2019 a 2020)

Garant kategorie:
Milan Justel tel.: 723 683 651
e-mail: chocholousmartin@seznam.cz
Martin Chocholouš tel: 606 628 553
Michal Vít tel: 731 917 298

G pěnkavovití (vystavují se ročníky 2019 a 2020)

H kříženci (vystavují se ročníky 2019 a 2020)

I andulka (vystavují se ročníky 2019 a 2020)

K1 malý papoušek (vystavují se ročníky 2018, 2019 a 2020)

K2 korela (vystavují se ročníky 2018, 2019 a 2020)

Garant kategorie:
Jaroslav Nesvorný
tel. 603 269 636
e-mail: ja.nes@seznam.cz

Ve všech kategoriích je přípustné vystavit novinky, které ještě standard neuznává, nicméně bez bodového ohodnocení a mimo soutěž.
Výstavní třída, skupina, kategorie vzniká, pokud je obsazeno 6 ks ptáků od 3 chovatelů. Třídy, skupiny a kategorie se neslučují. Posouzení je bodovým systémem, včetně poznámky posuzovatele proč.
Soutěží se pouze v jednotlivcích. Při rovnosti bodů dle potřeby určují vítěze všichni přítomní posuzovatelé většinou hlasů.
Ohodnocení výsledků bodování:
Vítěz třídy a 2,3 místo ve třídě – kokarda
Vítěz skupiny – TITUL MISTR ČR - pohár, kokarda
Vítěz kategorie a 2,3 místo v kategorii - pohár , kokarda
Vítěz výstavy – pohár, kokarda
Speciální ceny:
Pohár Mistr KPEP pro nejlepšího ptáka od člena KPEP
Putovní pohár pro vítěze Polabského derby agapornisů
Pohár ČKCHK pro nejlepší korelu
Pohár předsedy ČSCH pro nejlepšího ptáka přírodního zbarvení
V čem se vystavuje:
Kategorie D, E, F, G, H v kartonových bodovacích klecích dodaných pořadatelem včetně krmítka a napáječky, kategorie I, J, K1, K2 ve vlastních bodovacích klecích včetně krmítka a napáječky (typ a velikost je dle standardu).
Standartní krmení pro danou kategorii zajišťuje pořadatel výstavy.
Přihlášky, platby, veterinární požadavky:
Jednotná přihláška ke stažení zde:jednotná přihláška Mistrovství ČR 2020
Chovatel vyplní všechny kolonky a zašle dle rozdělení emailem danému garantovi. Kontakty na garanty najdete pod jednotlivými kategoriemi.
Uzávěrka přihlášek je 21.10.2020 do 24:00 hodin.
Chovatel dodá při přejímce i doklad o zdravotní způsobilosti – formulář zde: veterinární osvědčení Stačí podepsané chovatelem, nikoliv razítko veterináře.
V případě, že se na ptáky vztahuje legislativa EU či CITES, předloží i tyto dokumenty!
Jednotné startovné činí 100,-Kč / 4 EUR na chovatele. Platba garantovi při přejímce ptáků.
Kdy a jak se odvolat proti výsledkům:
Odvolat se proti výsledkům lze pouze v den posouzení do 18 hodiny. Odvolání řeší na místě manažer výstavy, na požádání vystaví odvolávající se mu písemné vyrozumění.
Katalog
Katalog bude pouze v elektronické verzi, dostupný na www.vll.cz, www.kpep.cz; www.agklub.cz
Vystavovatelé katalog obdrží na vyžádání emailem, přímo na výstavišti bude ke stažení QR kódem.
Prodej ptactva
Tento prodej a jeho obsah je zaštiťován pod garancí KPEP pouze pro vystavovatele daného ročníku Mistrovství ČR, přičemž si KPEP za uvedené služby ponechává 10% ze smluvní ceny ptáka. Pořadatelé výstavy mají výjimku z povinnosti platit uvedených 10%. Cena je určena při přejímce zvířat do prodeje, odsouhlasena a podepsána majitelem na základě přihlášky do prodeje – ke stažení zde: přihláška do prodeje
a po celou dobu prodeje viditelně umístěna na prodejním místě. Při přejímce ptáků vystavovatel doloží patřičné dokumenty – CITES a VZETÍ DO EVIDENCE, pokud to je na konkrétní druh vyžadováno.
Podrobnosti si zájemce z řad vystavovatelů domluví s garantem prodeje:
Josef Markytán tel: 773 056 006; agapornis.cany@seznam.cz
PRODEJNÍ STÁNEK KPEP JE UMÍSTĚN V HALE A2.
PRODEJNÍ PTÁCI JSOU UMÍSTĚNI V BODOVACÍCH KLECÍCH DLE TĚCHTO PODMÍNEK:
TYP I. 30-34x15-16x29 2ks andulka, agapornis, neoféma, 4ks - drobní exoti do velikosti holoubka diamantového
TYP II. 45x22x38 2ks - rosela, p.zpěvavý, korela, pyrura

Termíny:
• Příjem ptáků 26. 10. od 9 do 18 hodiny, v případě využití svozu pak dle harmonogramu svozu 25.10. - harmonogram svozu najdete v záložce Svoz a rozvoz přihlášených ptáků
• Posouzení 27.10.
• Výstava pro veřejnost 28. – 31.10. – 9-17 hodin, poslední den do 16 hodin.
• Vyhlášení výsledků – 31.10. v 15:00
• Ukončení a výdej ptactva – 31.10. v 16 hodin, rozvoz pak 1.11. opět dle harmonogramu
Seznam výstavních tříd najdete v záložce VÝSTAVNÍ TŘÍDY.

V Lysé nad Labem 6.7.2020 Ladislav Žoha, předseda KPEP, manažer výstavy

Fotogalerie

Partneři výstavy

Mediální partneři

Manažer výstavy

Ladislav Žoha

E-mail: zoha@vll.cz
Mobil: 724 395 806


Pavla Ličková

E-mail: lickova@vll.cz
Mobil: 724 395 809