Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČR

středa 26. – sobota 29. října 2022
Otevřené mistrovství ČR 2022 v bodovacích soutěžích exotického ptactva všech kategorií
Hlavní stránka výstavy Aktuality VÝSTAVNÍ TŘÍDY Katalog Mistrovství ČR SVOZ a ROZVOZ přihlášených ptáků

Výstavní podmínky:
Soutěž je vyhlášená pro všechny bez rozdílů státní nebo klubové příslušnosti s vlastními odchovy kroužkovanými kroužky předepsané velikosti. (další značení je nepřípustné). Platné i pro udělení titulu Mistr ČR.
Posuzuje se dle národních standardů. Posuzovatele deleguje KPEP ve spolupráci se Sborem posuzovatelů ČSCH.
Hlavní posuzovatelé pro rok 2022:
Wallner Christian, Rakousko – zebřičky
Wurst Andreas, Rakousko – amadiny Gouldové
Helm Hans-Jurgen, SRN – rýžovníci, chůvičky
Reizelsdorfer Christian, Rakousko – ostatní drobné exotické ptactvo
Brundl Gerald , Rakousko – kanáři
Edelmayr Peter, Rakousko – agapornisové
Tito posuzovatelé budou doplněni posuzovateli Sboru posuzovatelů ČSCH, změna vyhrazena.

ZÁSTUPCE MANAŽERA VÝSTAVY pro HALU A2: Josef Markytán tel: 773 056 006
Rozdělení výstavy pro vyplnění přihlášek dle výstavních tříd:
Kategorie:
• D barevný kanár (vystavuje se ročník 2022)
o sk. D1 lipochromoví
o sk. D2K melaninoví
o sk. D2N neklasicky melaninoví

Garant kategorie:
Svetozar Tsvetanov – tel. 776 229 636 Email: tsvetanov.svetozar@gmail.com
Vladimír Jaroš - tel. 602 730 427
e-mail: vladimir.jaros@hotmail.com
Jiří Tichý

• E postavový kanár (vystavuje se ročník 2022)
o sk. EA kadeřaví
o sk. EB postojoví
o sk. EC figurální
o sk. ED chocholatí
o sk. EE kreslení

Garant kategorie:
Svetozar Tsvetanov – tel. 776 229 636 Email: tsvetanov.svetozar@gmail.com
Vladimír Jaroš - tel. 602 730 427
e-mail: vladimir.jaros@hotmail.com
Jiří Tichý


• F drobné exotické ptactvo (vystavují se ročníky 2021 a 2022)
• sk. FZE zebřička
• sk. FCH chůvička
• sk. FRY rýžovník
• sk. FPA pásovník
• sk. FAG amadina Gouldové
• sk. FOST ostatní

Garant kategorie:
Tomáš Strachota – tel.: 605 837 586 Email: strachota.tomas@seznam.cz
Milan Justel tel.: 723 683 651
Michal Vít tel: 731 917 298

V rámci skupiny FZE zebřiček proběhne i klubová výstava Klubu chovatelů zebřiček.
Výstavní podmínky XX. klubové výstavy výstavních zebřiček

• G pěnkavovití (vystavují se ročníky 2021 a 2022)
• sk. G pěnkavovití
Garant kategorie:
Svetozar Tsvetanov – tel. 776 229 636
Email: tsvetanov.svetozar@gmail.com
Vladimír Jaroš, Jiří Tichý

• H kříženci (vystavují se ročníky 2021 a 2022)
• sk. H kříženci
Garant kategorie:
Svetozar Tsvetanov – tel. 776 229 636
Email: tsvetanov.svetozar@gmail.com
Vladimír Jaroš, Jiří Tichý
Tato kategorie je vypsána jako MEMORIÁL MOJMÍRA BRÁZDILA a vítěz obdrží PUTOVNÍ POHÁR MEMORIÁLU MOJMÍRA BRÁZDILA V SOUTĚŽI PĚNKAVOVITÝCH KŘÍŽENCŮ.

• I andulka (vystavují se ročníky 2021 a 2022)
• sk. I1 výstavní andulka
• sk. I2 barevná andulka
Garant kategorie:
Karel Novák
tel. 737 814 727
e-mail: knpdy@seznam.cz

• J agapornis (vystavují se ročníky 2019, 2020 a 2021)
• sk. AR agapornis růžohrdlý
• sk. JF agapornis Fischeri
• sk. JP agapornis škraboškový
• sk. JL agapornis růžohlavý
• sk. JN agapornis hnědohlavý
• sk. JC agapornis šedohlavý
• sk. JT agapornis etiopský
• sk. JO agapornis oranžolící
Garant kategorie:
Petr Vopálka
tel. 728 325 744
e-mail: Aerforce@centrum.cz
Soutěž agapornisů probíhá v rámci Polabského derby agapornisů
• Výstavní pravidla a přihlašovací formulář je vyvěšen na stránkách klubu
www.czagapornisclub.eu

• K1 malý papoušek (vystavují se ročníky 2020, 2021 a 2022)
• sk. KN neoféma
• sk. KP papoušíček
• sk. KA alexandr
• sk. KR rosela
• sk. KY pyrura
• sk. KZ papoušek zpěvavý
• sk. KO ostatní papoušci rodu „Psephotus“
• sk. KS ostatní papoušci

Garant kategorie:
Karel Novák
tel. 737 814 727
e-mail: knpdy@seznam.cz

• K2 korela (vystavují se ročníky 2020, 2021 a 2022)
• sk. KKA přírodní řada
• sk. KKB bělohlavá řada

Garant kategorie:
Jaroslav Nesvorný
tel. 603 269 636
e-mail: ja.nes@seznam.cz

Ve všech kategoriích je přípustné vystavit novinky, které ještě standard neuznává, nicméně bez bodového ohodnocení a mimo soutěž.
Výstavní třída, skupina, kategorie vzniká, pokud je obsazeno 6 ks ptáků od 3 chovatelů. Třídy, skupiny a kategorie se neslučují. Posouzení je bodovým systémem, včetně poznámky posuzovatele proč.
Soutěží se pouze v jednotlivcích. Při rovnosti bodů dle potřeby určují vítěze všichni přítomní posuzovatelé většinou hlasů.
Ohodnocení výsledků bodování:
Vítěz třídy – kokarda
Vítěz skupiny - pohár, kokarda
TITUL MISTR ČR – udělen vítězi skupiny při dosažení minimálně 91 bodů
Vítěz kategorie - pohár , kokarda
Vítěz výstavy – pohár, kokarda
Speciální ceny:
Pohár Mistr KPEP pro nejlepšího ptáka od člena KPEP
Putovní pohár pro vítěze Polabského derby agapornisů
Pohár ČKCHK pro nejlepší korelu
Pohár předsedy ČSCH pro nejlepšího ptáka přírodního zbarvení
V čem se vystavuje:
Kategorie D, E, F, G, H v kartonových bodovacích klecích dodaných pořadatelem včetně krmítka a napáječky, kategorie I, J, K1, K2 ve vlastních bodovacích klecích včetně krmítka a napáječky (typ a velikost je dle standardu).
Standartní krmení pro danou kategorii zajišťuje pořadatel výstavy.
Přihlášky, platby, veterinární požadavky:
Jednotná přihláška ke stažení zde:jednotná přihláška Mistrovství ČR 2022
Chovatel vyplní všechny kolonky a zašle dle rozdělení emailem danému garantovi. Kontakty na garanty najdete pod jednotlivými kategoriemi.
Uzávěrka přihlášek je 16.10.2022 do 24:00 hodin.
Chovatel dodá při přejímce i doklad o zdravotní způsobilosti – formulář zde: veterinární osvědčení Stačí podepsané chovatelem, nikoliv razítko veterináře.
V případě, že se na ptáky vztahuje legislativa EU či CITES, předloží i tyto dokumenty!
Jednotné startovné činí 300,-Kč / 13 EUR na chovatele. Platba garantovi při přejímce ptáků.
Kdy a jak se odvolat proti výsledkům:
Odvolat se proti výsledkům lze pouze ve středu 26.10. do 17 hodiny. Odvolání řeší na místě manažer výstavy, na požádání vystaví odvolávající se mu písemné vyrozumění.
Katalog
Katalog bude pouze v elektronické verzi, dostupný na www.vll.cz, www.kpep.cz; www.agklub.cz
Vystavovatelé katalog obdrží na vyžádání emailem, přímo na výstavišti bude ke stažení QR kódem.
Prodej ptactva
Tento prodej a jeho obsah je zaštiťován pod garancí KPEP pouze pro vystavovatele daného ročníku Mistrovství ČR, přičemž si KPEP za uvedené služby ponechává 10% ze smluvní ceny ptáka. Pořadatelé výstavy mají výjimku z povinnosti platit uvedených 10%. Cena je určena při přejímce zvířat do prodeje, odsouhlasena a podepsána majitelem na základě přihlášky do prodeje – ke stažení zde: přihláška do prodeje
a po celou dobu prodeje viditelně umístěna na prodejním místě. Při přejímce ptáků vystavovatel doloží patřičné dokumenty – CITES a VZETÍ DO EVIDENCE, pokud to je na konkrétní druh vyžadováno.
Podrobnosti si zájemce z řad vystavovatelů domluví s garantem prodeje:
Josef Markytán tel: 773 056 006; agapornis.cany@seznam.cz
PRODEJNÍ STÁNEK KPEP JE UMÍSTĚN V HALE A2.
PRODEJNÍ PTÁCI JSOU UMÍSTĚNI V BODOVACÍCH KLECÍCH DLE TĚCHTO PODMÍNEK:
TYP I. 30-34x15-16x29 2ks andulka, agapornis, neoféma, 4ks - drobní exoti do velikosti holoubka diamantového
TYP II. 45x22x38 2ks - rosela, p.zpěvavý, korela, pyrura

Termíny:
• Příjem ptáků 24.10. od 9 do 18 hodiny, v případě využití svozu pak dle harmonogramu svozu 23.10. - harmonogram svozu najdete v záložce Svoz a rozvoz přihlášených ptáků
• Posouzení 25.10.
• Výstava pro veřejnost 26. – 29.10. – 9-17 hodin, poslední den do 16 hodin.
• Vyhlášení výsledků – 29.10. v 15:00
• Ukončení a výdej ptactva – 29.10. v 16 hodin, rozvoz pak 30.10. opět dle harmonogramu
Seznam výstavních tříd najdete v záložce VÝSTAVNÍ TŘÍDY.


V Lysé nad Labem 11.7.2022 Ladislav Žoha, předseda KPEP, manažer výstavy

Fotogalerie

Partneři výstavy

Mediální partneři

Manažer výstavy

Ladislav Žoha

E-mail: zoha@vll.cz
Mobil: 724 395 806