Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰

Propozice pro chovatele psů

Hlavní stránka výstavy Aktuality Propozice pro chovatele psů

Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR, z.s.
www.kchmpp.cz
Krajská výstava psů
všech plemen mimo německých ovčáků
sobota 29.2.2020 Lysá nad Labem
Výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova 1727
GPS 50° 11’ 50,856’’ N 14° 50’ 31,904’’ E
www.vll.cz
se zadáváním titulů pro krajskou výstavu: Vítěz třídy, Krajský vítěz a Vítěz Lysé nad Labem
(o titul Vítěz Lysé nad Labem nastupují psi a feny s tituly Vítěz třídy mladých, Krajský vítěz, Vítěz třídy veteránů)
Uzávěrka přihlášek:

 1. uzávěrka 29.1. online, poštou a zvýhodněná cena pro členy KCHMPP
 2. uzávěrka
  7.2. pouze online přes www.dogoffice.cz
  Tuto výstavu je možno použít ke splnění podmínky pro chovnost v KCHMPP
  Výstava je přístupná psům a fenám výše uvedených plemen zapsaných v knihách uznaných FCI.
  Pro výstavu platí výstavní řád ČMKU.
  P r o g r a m :
  8:00 - 9: 3 0 hod. přejímka psů
  9:30 - 14:00 hod. posuzování v kruzích
  cca od 14:00 hod. závěrečné soutěže
  Závěrečné soutěže:
  Nejlepší pár psů (pro fenu i psa stejného plemene vystavené na výstavě, v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů, spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu), Nejlepší chovatelská skupina (minimálně 3 psi/feny a maximálně 5 jedinců z jedné chovatelské stanice z různých spojení, kteří byli na výstavě posouzeni), Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, BIS mladých, BIS veterán, BIS Lysé nad Labem
  Přihlášky zasílejte na adresu: Kateřina Šedivá, V Polích 174, 280 02 Kolín
  nebo elektronicky prostřednictvím www.dogoffice.cz
  Informace kchmpp.vystava@seznam.cz
  Přihlášky nezasílejte na adresu klubu!
  Rozhodčí:
  Otakar Vondrouš, Andraš Polgar (SRB), Petr Řehánek, Petra Márová, Ladislav Kukla, Ing. Alena Košťálová, Lenka Frnčová, Ladislav Frnčo – rozhodčí budou využiti podle jejich aprobací a počtu přihlášených psů (změna rozhodčích vyhrazena)
  Při výstavě bude probíhat i bonitace všech plemen zastřešených KCHMPP. Uzávěrka přihlášek na bonitaci je 7.2.2020!
  Platby zasílejte bankovním převodem (případně složenkou) na účet: 107-9175240277/0100
  Variabilní symbol: 200229
  Specifický symbol: členské číslo KCHMPP (SS vyplňují pouze členové KCHMPP)
  Výstavní poplatky
 3. uzávěrka
 4. uzávěrka
  pro členy KCHMPP – přihlášení do 29.1.
 5. pes
  400 Kč
  450 Kč
  350 Kč
 6. a každý další pes
  350 Kč
  400 Kč
  300 Kč
  štěně, dorost, veterán a soutěž
  150 Kč
  150 Kč
  150 Kč
  Zvýhodněná cena pro členy KCHMPP bude akceptována pouze při správném vyplnění specifického symbolu a přihlášení výstavy do 29.1.2020!
  Bez vyplnění SS platí plná cena a dodatečné nahlášení členského čísla nebude akceptováno!
  Platby zahraničních vystavovatelů možné na místě, bankovní poplatky hradí vystavovatel
  Platby zahraničních vystavovatelů možné na místě, bankovní poplatky hradí vystavovatel
  Ve výstavním poplatku je zahrnuto vstupné pro jednu osobu/jeden pes. Poplatek uhraďte bankovním převodem nebo složenkou. Doklad o platbě přiložte k přihlášce. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k vrácení výstavního poplatku.
  Třídy:
 1. Psi musí být klinicky zdraví
 2. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
 3. Z výstavy jsou vyloučeny feny háravé, kojící a ve druhé polovině březosti, agresivní jedinci a jedinci s chirurgickými zákroky k odstranění vady exteriéru psa.
  Jedinci s kupírovanýma ušima nebudou vpuštěni do areálu výstavy (viz zákon na ochranu zvířat proti týrání).
  Doklady k účasti na výstavě: