Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰

Projekt žáků ZŠ TGM Milovice

11. 11. 2019 13:39
Hlavní stránka výstavy Aktuality Informace pro vystavovatele

Mgr. Jana Třetinová se svými žáky ZŠ TGM Milovice představí projekt (Kam zmizeli Geigerovi, Bohumil Sucharda) v pátek 6.12.2019 od 11 hod v Hale C
"Rodina Geigerova
Rodina Geigerova byla pětičlennou židovskou rodinou, která v Milovicích žila určitě od srpna 1907, kdy se již v Milovicích narodil jejich nejmladší syn Otto. Možná ale rodina přišla do Milovic již v roce 1905 či 1906, ne ale dříve než v červnu 1905, kdy se ve Starých Benátkách narodila dcera Zdeňka.

  Příchod rodiny do obce Milovice pravděpodobně souvisí s rozvojem města po založení vojenského tábora v roce 1904 v obci Mladá, dnes součást města Milovice. V Milovicích tak vznikla výborná příležitost pro založení a provozování živností.

  Rodina bydlela v Milovicích na čísle popisném 152, jak je od roku 1909 zaznamenáno v třídním výkaze trojtřídní školy v Milovicích nejstaršího syna Viktora. V témže domě později provozoval pan Adolf Geiger vinárnu a obchod. 

  Rodinu Geigerových tvořilo pět osob židovského vyznání. Otec rodiny se jmenoval Adolf Geiger, matka Růžena Geigerová. Manželé měli tři děti, syna Viktora, dceru Zdeňku a syna Otta.

  Geigerovi byli jedinou izraelitskou rodinou, která zde zůstala i po vypuknutí druhé světové války a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. V době první republiky v obci Milovice kromě Geigerů žila i židovská rodina Picků (dle přehledu o školní docházce). 

  Rodiče se syny byli deportováni do ghetta Terezín v průběhu roku 1943. Matka zemřela již v Terezíně, ostatní byli dále odvezeni do koncentračního tábora Osvětim, zde všichni zahynuli.

  Dcera Zdeňka byla z důvodu sňatku s manželem nežidovského původu deportována do ghetta Terezín až v lednu 1945, což jí zachránilo život. Jediná z rodiny přežila.

  Žádné z dětí manželů Geigerových své potomky již nemělo a tak dnes již z této rodiny nikdo nežije".

Více zde: https://kam-zmizeli-geigerovi.webnode.cz/rodina-geigerova/?fbclid=IwAR2vULKhkXiYxWaAdYX0UslaYjNmBCMR8iiiScjhrQG7a-oc3WfUmsKZ0Hc

Fotogalerie