Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰

OPZ 97 Výstaviště Lysá nad Labem

Projekt je zaměřený na rozvoj odborných znalostí a dovedností pracovníků společnosti. Tento rozvoj se uskuteční zajištěním potřebným školením či kurzy, jejichž cílem bude zvýšit odbornost jednotlivých zaměstnanců. Pracovníci tímto zvýší svůj odborný potenciál, který je nezbytný pro trh práce z důvodů technologických pokroků. Příčinou realizací projektu je také důvod, že je malý zájem zaměstnanců se dále vzdělávat a zvyšovat svou kvalifikaci. Doba realizace projektu je od 1.10.2019 do 31.10.2022. Cílem projektu je zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a snížení nesouladu mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. Cílem je také pomoc pracovníkům přizpůsobovat se změnám v dnešní pokročilé době. Pomocí školení v určitých oblastech se dosáhne potřebného vyplnění pracovních míst a zvýší se tak efektivita práce a docílí se průběžné rozšiřování podnikání společnosti. Výstupem projektu bude celkové výšení znalostí a dovedností zaměstnanců. Zaměstnanci dosáhnou požadovaných znalostí pomocí školení a kurzů, ze který budou pracovníci odborně vzdělaní a kvalifikováni a zvýší tak své pracovní dovednosti. Zvýší se také kvalifikační úroveň pracovní síly s požadavky trhu práce. Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Fotogalerie