Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰

ENERGIE +

pátek 4. – neděle 6. září 2020
Hlavní stránka výstavy Aktuality

Tematické okruhy veletrhu Energie +

firmy a instituce z oblasti elektroenergetiky, plynárenství, paliv a teplárenství
výroba, distribuce a přenos elektřiny
elektřina, plyn, paliva
efektivní využívání energie, úspory energie, osvětlení, vytápění, využití odpadního tepla
nové technologie v elektroenergetice a plynárenství
obnovitelné zdroje elektřiny a plynu
akumulace energie
využití elektřiny, zemního plynu a vodíku v dopravě
plynárenská infrastruktura, distribuce a přeprava plynu, zásobování plynem
trendy v plynárenství, role CNG, LNG, biometanu, vodíku
strojírenství pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství
nákup a prodej elektřiny a plynu, nové obchodní příležitosti
firemní, regionální, krajské a celostátní projekty v oblasti energetiky
plyn pro výrobu elektřiny a tepla
teplárenství, zásobování teplem, výroba tepla a chladu

Proběhne současně s 26. ročníkem veletrhu moderního vytápění, bytového vybavení a nábytku - výstava Domov a Teplo.

Manažer výstavy

David Skála

E-mail: skala@vll.cz
Mobil: 724 395 808


PhDr. Vít Smrčka

E-mail: smrcka@energieinfo.cz
Mobil: 737 167 812