Senior – Handicap: aktivní život 2017

22.06.2017 - 25.06.2017

 

 16. ročník výstavy Senior - Handicap: aktivní život

18. ročník výstavy Šikovné ruce našich seniorů 

 

Pod záštitami Středočeského kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí

 

Záštita Středočeského kraje

Záštita Ministerstva práce a sociálních věcí

 

 

Výstavu Senior – Handicap: aktivní život, již tradičně spojenou s výstavou Šikovné ruce našich seniorů a Lázeňským veletrhem a již sedmým rokem i s výstavou růží a květin časného léta Růžová zahrada navštívilo v loňském roce bezmála dvacet tisíc lidí.  A nešlo jen o lidi dříve narozené, či o lidi s nějakým zdravotním handicapem – přicházeli návštěvníci všech generací. Na čtveřici výstav totiž našel „něco“ pro sebe úplně každý, a to nejen na stáncích prodejců, ale i v doprovodném programu ve formě inspirace, poučení či zábavy.

 

I letos najdou návštěvníci v odborné části výstav Senior – Handicap a Lázeňský veletrh nabídku pomůcek a služeb pro různé druhy handicapů, zdravotní poradny a nabídku lázeňské léčebné, rehabilitační či relaxační péče. A rovněž tu budou vystavovatelé se zbožím nezbytným pro každodenní život. Podobná veletržní přehlídka tohoto typu v republice neexistuje, žádná například neposkytuje možnost prezentace poskytovatelům sociálních služeb. Domovy důchodců a ústavy sociální péče tady mají příležitost představit nelehkou práci, kterou v péči o staré a fyzicky či psychicky nemocné odvádějí. A nejen to. Na svých stáncích nabídnou i výrobky svých klientů, což jim může přinést peníze, tolik potřebné třeba právě k rozšíření arteterapie či dalších zájmových činností. V předchozích letech dokonce některá zařízení díky svým prezentacím našla sponzory.

 

 Spoluorganizátoři výstavy:     

* Středočeský kraj                                 

 

* Centrum soc. a zdravotních služeb Poděbrady 

  

Hlavní zaměření šestnáctého ročníku:

 

* zařízení sociální péče všech typů
* pomůcky a zařízení pro různé handicapy
* integrace postižených
* možnosti vzdělávání
* pracovní příležitosti                                                           
* léčebná, rehabilitační a lázeňská péče                         
* volný čas a dovolená                                                        
* volnočasové, kulturní a sportovní aktivity
* potravní doplňky, alternativní medicína
* zboží pro každodenní život

           

Výstavu navštívilo bezmála dvacet tisíc lidí.