Senior – Handicap: aktivní život 2015

11.06.2015 - 14.06.2015

  14. ročník výstavy Senior - Handicap: aktivní život

16. ročník výstavy Šikovné ruce našich seniorů 

 

Výstavu Senior – Handicap: aktivní život, již tradičně spojenou s výstavou Šikovné ruce našich seniorů a Lázeňským veletrhem a již pátý rok i s výstavou růží a květin časného léta Růžová zahrada navštívilo v loňském roce bezmála dvacet tisíc lidí.  A nešlo jen o lidi dříve narozené, či o lidi s nějakým zdravotním handicapem – přicházeli návštěvníci všech generací. Na čtveřici výstav totiž našel „něco“ pro sebe úplně každý, a to nejen na stáncích prodejců, ale i v doprovodném programu ve formě inspirace, poučení či zábavy.

 

I letos najdou návštěvníci v odborné části výstav Senior – Handicap a Lázeňský veletrh nabídku pomůcek a služeb pro různé druhy handicapů, zdravotní poradny a nabídku lázeňské léčebné, rehabilitační či relaxační péče. A rovněž tu budou vystavovatelé se zbožím nezbytným pro každodenní život. Podobná veletržní přehlídka tohoto typu v republice neexistuje, žádná například neposkytuje možnost prezentace poskytovatelům sociálních služeb. Domovy důchodců a ústavy sociální péče tady mají příležitost představit nelehkou práci, kterou v péči o staré a fyzicky či psychicky nemocné odvádějí. A nejen to. Na svých stáncích nabídnou i výrobky svých klientů, což jim může přinést peníze, tolik potřebné třeba právě k rozšíření arteterapie či dalších zájmových činností. V předchozích letech dokonce některá zařízení díky svým prezentacím našla sponzory.

 

 Spoluorganizátoři výstavy:     

 

* Středočeský kraj                                       

 

* Centrum soc. a zdravotních služeb Poděbrady 

  

Hlavní zaměření čtrnáctého ročníku:

 

* zařízení sociální péče všech typů
* pomůcky a zařízení pro různé handicapy
* integrace postižených
* možnosti vzdělávání
* pracovní příležitosti                                                           
* léčebná, rehabilitační a lázeňská péče                         
* volný čas a dovolená                                                        
* volnočasové, kulturní a sportovní aktivity
* potravní doplňky, alternativní medicína
* zboží pro každodenní život

           

Jaká byla výstava v roce 2014? 

V odborné části výstavy našli návštěvníci nabídku pomůcek a služeb pro různé druhy handicapů a  zdravotní poradny. Lze jmenovat například pomůcky pro handicapované lidi, elektrokola a elektrické skútry, speciální úpravy vozidel, polohovatelná lůžka, poradnu prevence rakoviny prsu, poradnu pro postižené parkinsonovou chorobou, poradnu péče o zuby a zubní náhrady, optiku, pomůcky pro neslyšící a nevidomé, českou podiatrickou společnost, expozici s příběhy obětí domácího násilí,  ukázky výcviku vodících psů. Rovněž tu ale byli vystavovatelé se zbožím nezbytným pro každodenní život.

 

Podobná veletržní přehlídka tohoto typu v republice neexistuje, žádná například neposkytuje možnost prezentace poskytovatelům sociálních služeb. Domovy důchodců a ústavy sociální péče tady měli příležitost (za velmi zvýhodněných finančních podmínek) představit nelehkou práci, kterou v péči o staré a fyzicky či psychicky nemocné odvádějí. A nejen to. Na svých stáncích nabízeli i výrobky svých klientů.

 

Regionální pobočka VZP pro Prahu a Středočeský kraj měla  pro návštěvníky připravený stánek plný užitečných rad a informací.  Zájemci mohli  bezplatně využít orientační měření krevního tlaku a tělesného tuku a dozvědět se, zda jsou jejich hodnoty v normě. Na stánku byla přítomna také odborná nutriční terapeutka. Ta klientům VZP poskytla  měření na přístroji InBody. K naměřeným výsledkům podala podrobné informace a poradila s úpravou jídelníčku a celkového životního stylu.

 

 V doprovodném programu na velkém jevišti se vystřídaly zámecká kapela Šporkovjanka z Domova Na Zámku v Lysé nad Labem s mažoretkami a dětmi z mateřské školy Dráček v Lysé nad Labem ,pěvecký sbor Hrádeček z Červeného Hrádku, Seniorská kapela z Městského klubu seniorů z Mladé Boleslavi, skupina coutry tanců při SPCCH Poděbrady,pěvecký soubor Cesmína z Mělníku, ukázky hipoterapie, nymburské mažoretky, literárně-dramatický kroužek ZUŠ Lysá nad Labem, pěvecký sbor Fontána při ZŠ Lysá nad Labem, cvičily TSK Dynamik Lysá nad Labem.  

Souběžná expozice výstavy Senior – Handicap: aktivní život  - výjimečná výstava ze soutěže Šikovné ruce našich seniorů byla opět větší, nežli v loňském roce. Do soutěže se sešlo tři tisíce sedm set exponátů od tisíce padesáti autorů. Návštěvníci této expozice nešetřili uznáním a superlativy. 

Výstavu navštívilo bezmála dvacet tisíc lidí.