Zemědělec - podzim 2013

03.10.2013 - 06.10.2013

Vážení vystavovatelé, milí návštěvníci,

 

již 39. ročník prodejně – kontraktační výstavy ZEMĚDĚLEC 2013 se uskuteční v areálu výstaviště v  Lysé nad Labem v termínu 3. - 6. října 2013. Každoročně tuto zemědělsko – zahrádkářskou výstavu navštíví kolem třiceti tisíc lidí. Tento fakt svědčí o tom, že se jedná o jednu z nejoblíbenějších lyských výstav mezi širokou veřejnost.

 

 

 

 

Cílem výstavy ZEMĚDĚLEC 2013 je představení firem, jejich produktů a novinek ze všech oborů spjatých s půdou. Nejširšímu okruhu návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti představíme české zemědělství, zahradnictví, ale i drobné zahrádkaření.


Souběžně s výstavou ZEMĚDĚLEC 2013 se uskuteční 18. výstava NÁŠ CHOV, prezentující chov hospodářských zvířat, technologie pro chov a veterinární pomůcky. Rovněž tato výstava se setkává s obrovským zájmem.

Doprovodný program, odborné přednášky a poradny nechybí u žádné z našich výstav. Tyto aktivity vedou k poučení či potěšení našich návštěvníků.