Aktuality - novinky

Paragan na výstavě Kůň 2017

Paragan na výstavě Kůň 2017

Stabilní společnost Paragan, která zaměstnává přes 100 zaměstnanců,  vznikla před více než 25 lety a zabývá se kromě výroby nástaveb na lehká užitková vozidla také výrobou přepravníků pro koně. Máme vlastní konstrukční, výrobní, servisní, obchodní a marketingové oddělení. Využívání moderních technologií, inovace výrobního sortimentu, zvyšování kvalifikace zaměstnanců jsou součástí našeho know-how.

 

 

Máme vlastní stáj. Naše koně se účastní prestižních dostihů a závodů, kde se pravidelně umísťují na předních pozicích. Naše přepravníky jsou distribuovány do různých zemí prostřednictvím  dealerské sítě PARAGAN. Z ověřených a zkušených obchodních partnerů se postupně stali naši přátelé. Při konstrukčním vývoji našich přepravníků čerpáme z osobních zkušeností z přepravy koní, dále ze zkušeností našich klientů, obchodních partnerů, ale i ze sledování trendů na prestižních veletrzích po celé Evropě, kterých se pravidelně účastníme. Neustále se zabýváme inovacemi v oblasti přepravy koní se zaměřením na potřeby koní a jezdce.

 

 

Paragan, láska na celý život

P - powerful (výkonný)

A - attractive (atraktivní)

R - reasonable (rozumný)

A - accessible (přístupný)

G - guaranteed (garantovaný)

A - adjustable (nastavitelný)

N - natural (přirozený)