Aktuality - novinky

SZIF vítá jaro na výstavě Zemědělec 2017

SZIF vítá jaro na výstavě Zemědělec 2017

Navštivte nás v pavilonu B, stánek SZIF uspokojí nejen vaše chuťové buňky ochutnávkou kvalitních potravin značky Klasa a Regionální potravina, ale také vaše zvídavé otázky k činnosti SZIF a dotačním titulům. 

 

 Po celou dobu konání výstavy bude k dispozici informační pult SZIF, kde mohou návštěvníci načerpat informace o činnosti Fondu a dotačních titulech. Těch bývá každoročně velké množství, protože výstava je navštěvována mnoha příjemci dotací či zájemci o ně. Návštěvníci zde mohou se zaměstnanci SZIF konzultovat aktuální strukturu podpor v rámci nové podoby Společné zemědělské politiky pro období 2015 – 2020, nebo získat údaje z široké nabídky informačních materiálů a přehledů. Ochutnávka kvalitních potravin s puncem Klasa či Regionální potravina bude neustále doplňována, aby návštěvníci měli k dispozici čerstvé dobroty v celé škále bohatého sortimentu. Těšit se mohou na klobásky, paštiky a sýry, na své si přijdou i příznivci sladkostí nebo moštů.

 

Stánek platební agentury SZIF má jistě co nabídnout a určitě zpříjemní jarní atmosféru na výstavě.