Aktuality - novinky

Firma PANAS s novinkami na výstavě Ligna Bohemia

Firma PANAS s novinkami na výstavě Ligna Bohemia

Firma Panas dřevoobráběcí stroje připravila novinky, které představí od 16. do 18. února 2017 na výstavě Ligna Bohemia.

SI X L´invincibile je formátovací pilou kde jsou využity moderní technologie. WIFI komunikace dorazů

formátovacího pravítka v reálném čase aktualizuje informace o skutečných pozicích vůči rovině řezu při

jakémkoliv nastaveném úhlu naklápěcího podpěrného rámu.

Podpěrný rám lze ručně naklápět od +50° do -50° vzhledem k rovině kolmé na směr řezání a to s možností

mikrometrické regulace na 1/100 stupně. Velmi šikovným řešením je mechanizmus naklápění podpěrného rámu,

který při jakémkoliv úhlu má vždy svou plnou šíři.