Aktuality - novinky

Firma Kůže, spol. s r.o. Hošťálková na výstavě Kůň 2016

Firma Kůže, spol. s r.o. Hošťálková na výstavě Kůň 2016

                     Z minulosti víme, že výroba postrojů pro koně se dříve povětšinou prováděla „podomácku“, záleželo tedy  mnohdy  na vlastní tvořivosti či zručnosti majitele a  kdy funkčnost a účelnost dávala jen pramálo prostoru k okrase či dokonce prezentaci.

 

Takto vyrobené postroje sloužily  jako hlavní pomocník při těžké práci v lese či v zemědělství, kde ve strohých valašských podmínkách  byli lidé nuceni obhospodařovat i těžce dostupná místa, potřebná pro další rozvoj hospodářských ploch.

Období založení malé oficiální  výrobny postrojů v Hošťálkové se datuje již od „první republiky“,které po 2.světové válce vystřídalo povinné  znárodnění majetku,které později vyústilo v založení tzv. přidruženého družstva.

                    Přidružená výroba pod hlavičkou místního JZD se pak specializovala na zpracování různých výrobků z kůže,např. zavedením výroby rukavic a jiné čalounické,či sedlářské práce.

V 80.letech minulého století  podnik zaměstnával až na 280 pracujících, tedy můžeme hovořit o plně prosperující výrobě, skýtající dostatečné množství pracovních míst pro občany z širokého okolí.

     Zejména sedlářská výroba se rozšiřovala, poněvadž poptávka po tomto zboží stále rostla. Největším odběratelem v Československu byly Státní lesy, kde spotřeba postrojů při těžbě dřeva byla vysoká.

 Je třeba dodat, že přidružená výroba Kůže při JZD Hošťálková byla v tu dobu jediným velkým výrobcem tohoto druhu zboží v bývalém Československu a tak pokrývala takřka celý trh.

                     Počátkem 90.let minulé století vznikla z družstevní přidružené výroby firma Kůže, spol. s r.o.Hošťálková, která pokračuje v tradiční sedlářské výrobě.

Jedná se tak především o postroje pro tažné a sportovní koně – chomouty, ohlavy, pobočky, uzdy, opratě atd. Jedná se o plně zakázkovou výrobu, vycházející z potřeb a představ zákazníka,zároveň však dbáme o zachování původních principů tradiční výroby. Dále pak nabízíme široký sortiment doplňků jak pro koně,tak i pro další zemědělské aktivity.

                    Díky navázání kontaktů v zahraničí a hlavně díky kvalitně prováděné ruční práci

 se nám daří i přes stale narůstající konkurenci nadále uspokojovat domácí  i zahraniční odběratele a to především z Německa, Rakouska ale i Švýcarska,Francie a Polska.

Dále pak nabízíme zhotovení zákazkové výroby pro myslivecké, kynologické a galanterní odvětví, část naší produkce tvoří šití ochraných pomůcek pro široké použití.

                  V minulosti se také můžeme pochlubit prestižní zakázkou, kdy naše  firma vyrobila

pro film Johanka z Arku režiséra Luca Bessona kompletní  koňské  postroje a návleky na sedla

tohoto historického eposu.

                       Další zajímavou výzvou byla nabídka věhlasné francouzské firmy Luis Vuitton,kde se nám podařilo zhotovit v jejich obchodním domě v Paříži dekorativní stěnu zdobenou aplikací z kožených komponentů.

                       Typicky folklórní záležitostí bylo naopak zhotovení unikátního koňského 7spřeží,

které bylo realizováno pro našeho švýcarského zákazníka.

                  V současnosti se nám daří stále rozšiřovat spolupráci s naším předním automobilovým výrobcem, firmou Tatra Kopřivnice,naším letitým zákazníkem, kde uplatňujeme naše čalounické zkušenosti při realizaci interiéru automobilových kabin.

 

                      Naším hlavním cílem tak nadále zůstává zachování tradiční výroby našich výrobků, které budou splňovat potřeby a očekávání  našich stávajících či nových zákazníků a zachovat tak poselství pro generace příští.

 

Tímto bychom Vás rádi pozvali na již tradiční výstavu Kůň 2016,které máme tu čest se každý rok účastnit a obohatit tak naše zkušenosti o nové poznatky z daného oboru.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu našeho stánku.

 

S přátelským pozdravem

 

 

Kůže s.r.o.
Hošťálková 612
756 22
Czech Republic
www.kuze-sedlarstvi.cz