Setkání kronikářů a přátel českých regionů 2016

Sobota 23. dubna 2016 od 10 hod. pavilon C, klubovna

Garanti a moderátoři:

Jan Řehounek, spisovatel, PhDr. Jiří Bartoň, publicista a kronikář.

Přivezené ukázky příkladů kronik a kronikářských aktivit vítány.

Program:

 Mistr Jeroným Václavův, zv. Pražský – 600. výročí upálení - prof . PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult, Praha.

 Kronikář Kosmas mezi 890. – 891. výročím - PhDr. J. Bartoň, Praha.

 Praxe s kronikou na internetu - Marie Plačková, kronikářka, Město Hluk, Zlínský k.

 Eliška Přemyslovna a krvavý mord v městě Nymburce. Historická novela s detektivní zápletkou aj. - Jan Řehounek, Středočeský k.

 Kniha vzpomínek pamětníků a její vznik - Mgr. Jiřina Vávrová, kronikářka, Oldřichov v Hájích, Liberecký k.

 Besedy pro veřejnost, publikace ve zpravodajích - příklady a nabídka námětů - J. Bartoň. Mikrohistorie, historická antropologie, monografie obcí  a kronikáři - J. Bartoň.

 Výklady doplňuje promítání prezentací a fotografií. Výstavka donesených ukázek.

 Diskuse a zkušenosti: Kronikář a obec v roce 2016; nové poznatky o skladbě kronikářů; sestavení a předání ročního zápisu.